Tuesday, October 17, 2006

نکاتی علمی در خصوص نحوه برخورد با بازجودر حین بازجویی

How to resist interrogation pressures:

نکاتی علمی در خصوص نحوه برخورد با بازجودر حین بازجویی

zendanyaciaci@yahoo.comنوشته يک زندانی سياسی سابقلازم میدانم در خصوص شرایط امروز ودر پی دستگیریهای اخیر که طیف وسیعی از اقشار مردم را در بر گرفته

نکاتی هر چند کوچک را خدمت عزیزانی که در زمینه سیاسی فعالیت میکنند توضیح دهم .امید که راهگشای کارتان قرار گیرد .

1- مهمترین نکته ای که یک فعال سیاسی باید مد نظر داشته باشد این است که آندسته ازافراد خانواده خود را که قرار است پس از دستگیری ، پیگیر امور وی باشند کاملا توجیه نماید . 2- ترجیها بیشتر از یک و یا حداکثر دو نفر از اعضای خانواده را برای پیگیری کارهایتان انتخاب نکنید . 3- در صورت داشتن همسر ، وی را جهت این امور انتخاب نمایید . 4- همسر زندانی سیاسی به هیچ وجه مورد تعرض قرار نمیگیرد البته در صورتی که فقط از جایگاه یک همسر زندانی سیاسی موضع بگیرد . 5- البته این بدان معنا نیست که تحت فشار قرار نمیگیرد اتفاقا بیشترین فشار را همسر تحمل مینماید حتی بیشتر از خود زندانی.6- به خانواده خود این مسئله را متذکر شوید که بازجو دائما با آنها تماس خواهد گرفت و سعی در هراساندن آنها به روشهای مختلف دارد . به هیچ وجه هراسی به خود راه نداده و مقاومت کنید.7- این نکته را در ذهن خود و خانواده جا بیندازید که باید فشارهای ناشی از دستگیری را بتوانید تخلیه نمایید .8- یکی از راههای تخلیه کردن فشارها چه برای شما چه برای خانواده این است که دائما در ذهن خود تکرارکنید که : " این دوران میگذرد و بالاخره سپری خواهد شد "9- به خود و خانواده آموزش دهید که : در ذهننتان آینده ای را ترسیم کنید که این دوران پایان پذیرفته و در حال شرح خاطرات آن برای یکدیگرید. 10- نیمی از بار این حرکت بعهده زندانی و نیم دیگر آن بر دوش خانواده میباشد . با این توضیح که شما در بندید و خانواده شما آزاد و قادر به پیگیری امور شما .11- مقاومت و ایستادگی در برابر فشار های وارده بر شما و خانواده ، یکی از ابزارهای مهمی است که در اختیار دارید12- البته این مقاومت روشهای خاص خودش را دارد یعنی باید هم بدانگونه برخورد کرد که کوتاه آمدن تلقی نگردد و هم بدانگونه برخورد کرد که فشار زیادی را هم متحمل نشوید .13- هدف از دستگیری ، یکی تحت فشار قرار دادن شما تا آنجایی که از کرده خود پشیمان شوید و کوتاه بیایید دیگری تخلیه اطلاعاتی شماست . 14- بیاد داشته باشید که اطلاعاتی که از شما دارند بسیار ناچیز است وآن اطلاعات اندک را هم یا از گوش کردن مکالماتتان بدست آوده اند یا در تفتیش منزل و محل کار بدست آمده ویا از دیگر زندانیان گرفته شده . در هر صورت این اطلاعات اندک نمیتواند کمک چندانی به آنها بکند و همچنین داشتن این اطلاعات اندک را دال بر قدرتمند بودن آنها نگذارید زیرا به هر کسی اینهمه امکانات جورواجور بدهند قادر خواهد بود این اطلاعات را بدست آورد .15- آنها از این اطلاعات اندک شما استفاده میکنند تا شما را به تعجب واداشته تا از قدرت مافوق آنها بهراسید.16- این را مد نظر داشته باشید که آنان به هیچ وجه قدرت مافوقی ندارند وفقط به واسطه ابزارهایی که در اختیار دارند ، پرو بال گرفته اند . 17- همیشه سعی کنید واکنش شما در قبال مسائلی که در مورد زندگی خصوصی شما عنوان میشود را کاملا عادی جلوه دهید . 18- اجاده ندهید از اطلاعات اندکی که از شما دارند و سعی میکنند آنرا بزرگ جلوه دهند سوء استفاده کنند 19- هر انسانی مسائل خصوصیی در زندگی دارد که فقط خودش از آن اطلاع دارد ولی به دلیل گوش دادن به مکالمات شما ویا تحت نظر داشتن ، میتوانند اندکی از اطلاعات شما را بدست بیاورند . برای پیشگیری از این مورد که در بازجوییها بسیار به آن اشاره خواهند کرد یکی میبایست در صورت امکان کمتر به این امور پرداخت و دوم اینکه در صورت مطرح شدن آنها توسط بازجو کاملا آنرا عادی جلوه دهید و وانمود کنید که اطلاعی از آنها ندارید .20- در ضمن از قبل به خانواده توضیح دهید که ممکن است بخواهند از هر طریقی به شما فشار بیاورند و حتی برای رسیدن به اهدافشان از آبروی شما هم مایه بگذارند ولی این را بخاطر داشته باشید که این بازی قدیمی شده و دیگر کاربردی برایشان ندارد. چون دیگر کسی در بیرون به این ها توجهی نمیکند . 21- سعی کنید با درایتی خاص ، افسار کنترل رابطه بین شما و بازجویتان را ، شما بدست بگیرید .22- در صورت امکان ، با بازجو وارد دعوای شخصی نشوید . 23- تا آنجا که میتوانید ، با بازجو لجبازی نکنید . 24- دائما به بازجو یادآور شوید که شما بعنوان نماینده یک نهاد امنیتی وظیفه دارید از من سئوالاتی را بپرسید و من تا آنجایی که تشخیص بدهم به شما جواب خواهم داد . 25- عنوان کنید که شما نباید سعی کنید به زور از من اعتراف بکشید و یا مرا تحت فشار قرار دهید چون من یک فعال سیاسی هستم و نه یک خرابکار یا قاچاقچی .26- بالاخره بازجو هم یک انسان است و دارای احساس ، تا حد امکان خصوصا در اوایل بازجویی بیشتر ازموارد مشتترک بین خود و و او سخن بگویید . 27- این نکته را برای او جا بیندازید که نیازی نیست من و شما با هم درگیر بشویم و با صحبت کردن بهتر میتوانیم مسئله را حل و فصل نماییم .28- به محض اینکه بازجوی شما موضع عصبانی به خود گرفت ، سعی کنید او را آرام نموده تا دوباره آرامش در گفتگوی شما حاکم شود . 29- آرامش در گفتگو هم به نفع شماست هم خواسته بازجو 30- البته این را یادآور میشوم که بازجو گاهی از درگیری با شما سود خواهد برد 31- قبل از دستگیری سعی کنید تعدادی شعر با مضامین سیاسی و حماسی را در ذهنتان حفظ نمائید . 32- همچنین تعدادی سرود و ترانه که دارای مضامین حماسی یا سیاسی یا هر دو باشند را همراه با ملودی های آن از بر نمائید .33- حفظ کردن اینگونه اشعار و ترانه ها ، به قدرت ایستادگی شما در سلولهای انفرادی کمک بسزایی خواهد نمود .34- از هم اکنون محیطهایی شبیه انفرادی را در ذهن خود ترسیم نمائید تا کم کم بتوانید آن شرایط را تجربه کرده باشید . 35- " سلول انفرادی اصلا محیط ترسناک و مخوفی نیست ". این مطلب را دائما برای خود تکرار کنید .36- بارها و بارها به خودتان یادآوری کنید که : من تحمل پذیرش اینگونه شرایط را دارم .37- در سلول انفرادی برای خودتان و یا حتی با صدای بلند اشعار و ترانه هایی را که حفظ نموده اید بخوانید . 38- در زمان بازجویی بعد از پرسشی که از شما میشود ،مکث نموده ، سئوال را برای خودتان تکرار کنید و سعی کنید کاملا با آرامش و تفکر پاسخ دهید .39- به هیچ وجه سعی نکنید در پاسخ دادن به سئوال بازجو عجله نمائید . 40- هر نیم ساعت یکبار زندانبانها به شما سر خواهند زد . از این فرصت استفاده کنید و با او وارد صحبت شوید .41- صحبت با زندانبان تا حدودی از تنهایی شما خواهد کاست . 42- زندانبانها را با واژه " نگهبان " صدا بزنید و سعی کنید با آنها رابطه عاطفی برقرار نمائید . 43- زندانبان را هیچگاه به چشم بازجو نگاه نکنید . آنها معمولا از روی ناچاری به این شغل روی آورده اند . 44- همچنین با زندانبان وارد بحثهای سیاسی و عقیدتی نشوید و با او رابطه ای کاملا عادی بر قرار نمائید . 45- در تنهایی سلول انفرادی به گذشته خود نیندیشید . خصوصا به آن قسمت از گذشته خود که در ذهنتان منفی تلقی میگردد. 46- این را یک بار دیگر هم ذکر میکنم که در تنهائیتان فقط آینده روشنی را ترسیم نمائید که در آرزوهایتان بدنبال او مگشتید .47- یاد آوری خاطرات بد ویا اشتباهاتی که در گذشته مرتکب شده اید، در انفرادی به هیچ عنوان به سود شما نخواهد بود .48- بیاد داسته باشید که بازجو و یا بازجوها نقشهای مختلفی را برای شما بازی خواهند کرد . 49- گاهی در نقش خیر خواه و دوست شما ، گاهی در نقش بدخواه ویا دشمن شما .50- نه به دوستی او دل ببندید و نه از دشمنی او هراسی به خود راه دهید .51- بازی با نقشهای مختلف ، شگردهایی است که بتوانند شما را تحت تاثیر قرار دهند. در این خصوص کاملا آگاه باشید . 52- این دلهره را در خود راه ندهید که : نکند من نتوانم جلو آنها بایستم . مطمئن باشید که شما از آنها قوی ترید زیرا شما برای عقیده و هدفتان در آنجا قراردارید و بازجو برای گرفتن مزدی اندک . 53- گاهی بازجو اسم ناشناسی و یا شماره تلفنی را به شما میگوید و از شما میخواهد که در سلول به آن فکر کنید . این هم از شگردهای بازجویی است . میخواهند ذهن شما را درگیر مسائل بی ربط کنند تا در بازجویی بعدی بتوانند چیزهای جدیدی را از شما بیرون بکشند .54- هیچگاه به خواسته های بازجو که از شما میخواهد در تنهایی به آن بیندیشید اعتنایی نکنید . 55- هدف بازجو از تحت فشار قرار دادن شما ، پیدا کردن نقطه ضعفی هر چند کوچک از شماست . تا بتواند ازطریق آن نقطه ضعف ، به درون شما نفوذ نماید .56- این نقطه ضعف حتی میتواند احساس عاطفی شما نسبت به همسر ، فرزند ویا خانواده شما باشد .57- همواره بکوشد تا این سد ، محکم و استوار مانده و نتوانند به درون شما رسوخ نمایند. در پایان ذکر این نکته را یادآور میشوم که: اندکی صبر ، سحر نزدیک است .
و همچنین از کلیه عزیزان اعم از زندانیان سیاسی ، خانواده محترمشان و همکاران روانشناس و یا روانپزشک و حتی بازجویان که میتوانند در این راه بنده را همراهی نمایند تجربیات و اطلاعات و انتقادات خودشان را از طریق ایمیل ارسال نمایند ، باشد که در این راه بتوانیم به کمک هم راهکارهای جدیدی را در اختیار انسانهایی که با بزرگواری خویش منافع شخصیشان را فدای منافع جمع مینمایند ، قرار دهیم .
در انتظار نظرات شما خواهم بود به امید آزادی ایران

27-YEARS OF MULLAH HORRORS IN REVUE

CLICK ON TITLE FOR VIDEO - FARSI - FIRST VIDEO OPENED BY CLICKING ON GRAPHIC

KINDEY TRANSPLANT SALES IN IRANIAN BAZAAR

CLICK ON TITLE OR URL BELOW


بازار کلیه فروشی تهران : تماشا کنیدKidney transplant sales in Bazaar