Sunday, May 27, 2007

یاران ایرانی ANTHEM HELP NEEDED

یاد داشت آلن:
یاران ایرانی
نوشته زیر متنی است که برای تهیه سرود ی شعارگونه تنظیم شده و آنرا در این سایت گذاشته ام تا شما یاران ایرانی من همکاری نموده و از نظر ریتم آنرا درست کنید . همچنین از دوستانی که با موزیک آشنائی دارند استدعا دارم در صورت امکان آهنگی برای آن بسازید که مارش باشد و بتواند خون ایرانیان را به جوش آورد و در آنان هیجان مقابله با این رژیم را درست کند . آنچه باید در نظر بگیرید اینست که این سرود شعر نیست بلکه شعار است باید بر انگیزنده باشد. از کسانی که در این راه همکاری کنند اگر بخواهند نامشان را منتشر میکنم و گرنه محفوظ خواهد ماند

پندار نیک
گفتار نیک
کردار نیک
برگرد به نور اهورائی
به روزهای تساوی زن و مرد
بشکن اسارت آخوندی
پایان بخش تاریکی اهریمن
بکوب ملای خونخوار
برخیزید زنان
ای رهبران مردان
کشور شده است ویران
ای شیر مرد ایران
برخیزید
برخیزید
کجا هستید
برکن از دوش اسلام آخوندی

For those of you who are musically inclined or have Persian friends who are, but do not have Farsi typing capability, here is the above text in "Latin Farsi" or more accurately in transliteration.

I am trying to establish an inspirational, emotional AntiMullah anthem and offer this text as a good starting point. However, it could use improvement in the "cadence or rythm" by Persians who can make this "song of slogans" flow more exactly.

The concept is pre-Mullah Islam and a return to Zoroastrian times when men and women - (in fact before any kind of Islam - even the Shahanshahi tolerant Islam) were equal and Iran had two Empresses who ruled the land. So women as leaders is the second part of the concept and movement toward the overthrow of the Mullahs.

We start out with the tripod of Zoroastrian beliefs: (sung or spoken)

Good Thoughts,
Good Words,
Good Deeds.

(military chant)

Bargardeed! Be noor-eh Ahurayee,
Be rouz-ha-ye tassovi-eh mard'o zan

Beshkan! Essarat-eh akhoundi!
Paayaanbakhsh taarikhe Ahriman.

Bekoub mollah-eh khunkhar,

Barkheezeed Zanaan,
Ey, rahbaran-eh mardan.
Keshvar shodeh-ast veeraan.

Ey shirmard-eh Iran!
Barkheezeed! Barkheezeed! Kojah hasteed?

Beshkan az doosh, Eslam-eh Akhoundi.
Beshkan, beshkan, beshkan!
اخطار در باره روز یادبود

ملا از اشک عقاب بترس


قانون در این سرزمین

بوش اجازه اجرای وضعیت فوق العاده را صادر کرد.
ظاهرأ به مدیر وضعیت فوق العاده اختیار داده شد که بدون نظارت کنگره بتوانند دست به عملیات بزنند.


پرزیدنت بوش فرمان مربوط به اعطاء اختیارات به مجریان اجرای وضع فوق العاده را امضاء کرد بدون اینکه در این باره نظر موافق کنگره را جویا شود.

این دستور برای امنیت ملی و محلی در تاریخ نهم می به امضاء رسید و جروم آر. کرسی آنرا در ستون ورلد نیوز دیلی خود اعلام نمود

این مسئله توسط سازمان ایمنی داخلی ابلاغ شد

مجری این سازمان تحت نظر پرزیدنت عمل میکنند .این سازمان جدیدی است که باید برای عملیات امنیتی برنامه ریزی کند جهت همه نیروهای دولتی مثل فدرال و استیت و محلی و قومی و همچنین از بخش های خصوصی تا بتواند تحت نظر رئیس جمهور در صورت پیش آمدن خطر ملی به عملیات ادامه دهند.


وضعیت فاجعه آمیز ملی تقریبأ به وقایعی اطلاق میشود که در نتیجه آن حوادث فوق العاده اتفاق می افتد و منجر به کشتار جمعی میشود. و یا بگونه ای موجب ناراحتی شدید مردم آمریکا میشود چه از نظر فرهنگی و یا محیط زیست و یا اقتصادی و یا عملیات دولتی.

پرزیدنت میتواند این قدرت را به گونه ای بکار برد که همه کارها از جمله عملیات تجارتی و غیره را تا رفع این وضع فوق العاده در اختیار داشته باشد

مدیر مربوطه میگوید شخصی که برای همکاری با پرزیدنت در مورد حفظ امنیت سرزمین و عملیات ضد تروریستی انتخاب شده فعلأ فرانسس فراگوز تانزند است که در ادامه امور امنیتی فعالیت خواهد کرد

بگفته کرسی این مدیر برگزیده هیچ کوششی برای تطابق قدرت وضع شده در قانون با مورد وضعیت فوق العاده که او متصدی آن شده و آنچه او لازم است بکار برد ندارد زیرا در چنان صورتی باید همه چیز فورأ به اطلاع کنگره برسد و در فدرال ریجستر منتشر شود.

یک سرویس پژوهشی مربوط به کنگرس متوجه شد عملکرد وضعیت فوق العاده ملی به گونه ای است که کنگره را بصورت نیروئی متعادل کننده در آورده .( اصلاح میکند، لغو میکند، ساکت و آرام میکند. )
چنین اختیاراتی برای وضعیت اظطراری ممکن است از نظر کنگره عمل نامطلوبی از جانب پرزیدنت محسوب شود.

اما به نظر میرسد دستورالعمل اخیر که وضعیت اظطراری را بی اثر نموده ، بدین وسیله که موقعیت جدیدی برای ادامه خدمات امنیتی و هماهنگ سازی بوجود آورده که عمل خاصی از طرف کنگره احتیاج ندارد
کرسی گفته است این دستورالعمل همچنین هیچ ارتباطی با کنگرس یا زبان خاص آن ندارد. و تنها لازمه اش اینست که پرزیدنت به کنگرس اطلاع دهد که مملکت در حالت اضطراری است .

بجای آن قدرت مدیر مربوطه بگونه ای تنظیم شده که احتیاج به هیچ نوع پذیرش از سوی کنگره و یا بازرسی آن ندارد.

سخنگوی امنیت مملکتی راش ناک برای کرسی لزوم اجرای دستور را تحت نظر تانزند تائید کرد.


کاخ سفید حاضر نیست در مورد این دستورالعمل توضیحی بدهد.

یاد داشت آلن: این فرضیه که یک حالت اضطراری فوق العاده در مملکت توسط قدرت کاخ سفید اداره شود یک مورد بسیار ضروری است ، روی اول سکه اینست که آیا تروریستها قادرند چنان حالت اضطراری را بوجود آورند. و آنهم وقتی که دارند از خط قرمز میگذرند و غیر ممکن است به آنان جوابی مؤثر داد.


بیاد آورید که وینستون چرچیل نیروی دریائی فرانسه را بمباران و آنرا غرق کرد. تا از اینکه بدست آلمانها بیافتد جلوگیری کند. و در آن حادثه هزاروسیصد ملوان فرانسوی جان خود را از دست دادند . فرانسه ویشی یک همدست نیروهای هیتلری بود و لذا دشمن محسوب میشد. مردم فرانسه ویشی را دوست نداشتند. این مسئله بسیار شبیه موقعیت فعلی ایران است، زیرا حداقل 85% جمعیت ایران مخالف آخوندها و احمدی نژاد هستند.

روی دیگر سکه این است که کاخ سفید میتواند آن قدرت را بکار برد تا ایران را همانند نیروی دریائی فرانسه معدوم سازد بدون اینکه ناچار شود تشریفات دست و پا گیر را رعایت کند.


ملاها باخبر باشید ! دیگر با دمکراتها طرف نیستید که همشه حامی دشمنان آمریکا بوده اند و از جهالت دماغ خود را می برند تا بلکه تفی به صورت آمریکا و بوش بیاندازند. بلکه با یک کابوی خشمگین مواجهه اید و باید ضرر مقابله با او را بپذیرید.

بد تر از همه خسارت وارد آوردن به آمریکا است هر چه خسارت عظیم تر جواب مخرب تر . بدون اینکه طرفداران ملاها یا تروریستها بتوانند این ضربه را خنثی یا نرم سازند.

و مردم مردد آمریکای امروز آنقدر از شما متنفر خواهند بود که هر تصمیم پرزیدنت بوش را حمایت خواهند کرد حتی کاربرد اتمی بر سر ایران یا ممالک محور شیطان.

بترس از اشگ عقاب

Saturday, May 12, 2007

¿Quién era realmente Jomeini?

Publicado por AMDG on 11/05/07

El hijo de un inglés renegado y de una cachemira al que se le dio el título de ayatolá in extremis, para que no lo ahorcaran por agitador. Es decir, no era ni iraní ni ayatolá. Lo cuenta la lectura más interesante de las pasadas pascuas –después de la del Evangelio, va de suyo-. Voy a resumir lo principal.

El padre de Jomeini fue un inglés de Bristol, William Richard Williamson, que viajaba a Australia de grumete pero se bajó en la península arábica Se hizo musulmán y trabajó para lo que hoy es la British Petroleum. Se casó con siete mujeres, a las que hizo trece hijos, de los que sobrevivieron cuatro varones. Los dos primeros estudiaron en Najaf y se hicieron ayatolas. El tercero, Rujola, no lo logró así que fue a Qom en Irán. Allí tomó el apellido Jomeini cuando el régimen del Sha obligó a usarlos.

El Sha expulsó a la familia de Irán, por actividades anti-iraníes. Jomeni volvió al país en los 60 y se dedico a actividades subversivas, por lo que fue condenado a muerte. Para salvarlo, se le concedió el título de ayatolá, pues a ellos no se les ejecutaba. Fue al exilio en Turquía, pero acabó en Irak, donde publicó un libro de pensamiento político-religioso delirante que se intentó retirar de la circulación posteriormente. Aquí tratamos de algunas de sus ideas:

Su conocimiento del Farsi, la lengua iraní, es muy deficiente. Todo esto está poniendo en duda la legitimidad del actual régimen iraní. La disidencia interior tiene mas fuerza cada día aunque aquí nuestra prensa lo calle.

Esto es solo un resumen escrito a brocha gorda. El original tiene muchos detalles: Who is the Ayatollah Khomeini?

Saturday, May 05, 2007

WOMEN OF IRAN ARISE!زنان ایران برخیزید

ترجمه چند مقاله انگلیسی در باره زنان ایران از سایت انگلیسی انتی ملا


زنان ایران برخیزید! اگر این مرد یک پا که در ویدیو انتهای مقاله دیده میشود میتواند اینکارها را بکند، شما نیز خواهید توانست آنچه لازم است بکنید.
زنان ایران نباید با اقدام امثال خانم نانسی پلوسی و کوندی رایس که خیانت به همه زنان میکنند امید و شهامت خود را از دست بدهند. صد و پنجاه هزار ، بله درست فهمیدید صد و پنجاه هزار نفر از شما را دستگیر میکنند، زیرا لباستان مطابق قانون مورد پسند این اسلامیست ها نبوده.


کاملأ واضح است که احمدی نژاد از یک برنامه ای که زنان را به قیام و برخورد با رژیم او تشویق میکرد ترسید و به درهم شکستن و ترسانیدن زنان پرداخت.
تنها تصور کنید چه میزانی از کار و کوشش را باید صرف دستگیری صد و پنجاه هزار زن در عرض یکی یا دو روز کرد؟ و مخصوصأ خشم و نفرنی که لازمه آنست را در نظر بگیرید.


پیام من به زنان ایران همانطور که در برنامه تلویزیون ایرانی خود گفته ام علاوه بر اینکه باید تشکیلات خود را تنظیم کنند چنین اس
1- لازم نیست که شما زنان به خیابانها برای اعتراض بروید تا توسط آخوندها دستگیر بشوید و کتک بخورید و یا مورد تجاوز قرار گیرید و از شما هتک حرمت بشود، تا بتوانید بگونه ای مؤثر با رژیم مقابله و برخورد کنید.

2- باید باور کنید که بسیار بیش از آنچه تصور میکنید دارای قدرت هستید. شما قادرید زندگی را برای مردان تخلف کار و بی توجه به سرنوشت زنان به جهنم تبدیل کنید. البته هوشیارانه زیرا ملاها طلاق را برای مردان آسان کرده اند لذا بهتر است با هوشمندی اینکارها را بکنید. باید بدانید اینکه عاقبت فقیر و تنها در خیابانها بمانید کمکی به راندن ملاها از قدرت نخواهد کرد. لذا هوشیار باشید نه سهل انگار.
3- به مردان خود مکررآ شکایت و اعتراض بر رفتار بدی که نسبت به خواهران هموطنتان میشود بکنید.

آنان را بر ضد این جنایات تحریک کنید و با شکایت های خود راحتی و آرامش را از آنان سلب کنید تا ناچارأ دست از بی تفاوتی بردارند و به شما توجه کنند و با شما همراهی کنند. شما این کار را بلدید که چگونه به آنان بابت عدم همکاریشان با زنان غرولند کنید و به آنان سرکوفت بزنید. مخصوصأ به مردانگی و غرور آنان حمله کنید.
4- زنان صندوق اسرار خانواده اند ، همه آنچه که در غیاب مردان در خانه و محله اتفاق می افتد و یا آن اخباری که مردان چون به خانه باز گردند در اختیارشما میگذارند، حتی اگر مستقیمأ به شما نگویند شما غیر مستقیم از گفتگوی آنان با دیگران این اسرار را می فهمید.
تا وقتی شما این اسرار را در سکوت نگهدارید و آنچه آنان در تاریکی میکنند باز نکرده و پنهان کنید آنان به جنایات خود در تاریکی ادامه میدهند اما چون این رژیم که محکوم به رفتن است رفت آنوقت دیگر کسی نخواهد بود که بر شما و خانواده شما ترحم کند زیرا شما بر آنان رحمی نکرده اید. اما اگر از جنایات مردان خود جلوگیری کنید آنان را از خطر محفوظ داشته اید
با سکوت خود اجازه ندهید که آنان به جنایات وحشتناک بر علیه خواهران و برادران هموطن شما بدستور مشتی آخوند وحشی ادامه دهند و برای خانواده شما بدبختی درست کنند.
5- شما منتظرید آمریکا یا غرب به کمک شما بیاید اما ابتدا آنها منتظرند از جانب شما حرکتی ببینند تا به آنها ثابت شود که لیاقت این کار را دارید.

باز هم تکرار میکنم لزومی ندارد به تظاهرات در خیابانها بپردازید تا آزادی بدست آورید ، بلکه لازم است با کوشش شما ، خبر اسرار مخفیانه جنایات رژیم و بد بختی شما از دست این حکومت از مرزها بگذرد و به دنیای غرب برسد.
از همه اطلاعاتی که ممکن است بنوعی بدرد خور باشد نت برداری کنید، مانند شماره ماشین و یا اسم یا اسامی مستعارهر مأمور دولت که بد رفتاری میکند و آذار میدهد و یا محل کار و خانه آنها و یا اگر همسایه شما هستند، و اگر میتوانید شماره تلفن آنها را بدست آورید و یا اینکه مسیر و زمان رفت و آمد آنان را بدست آورید. هر ذره کوچک اطلاعات چون با ذرات دیگر ادغام خواهد شد دریائی از اطلاعات در
اختیارمان میگذارد تا اولأ از آنها استفاده کنیم ثانیأ راه مبارزه با آنها را بیابیم و بعد هم با مجموعه این اطلاعات به براندازی رژیم و تنبیه جنایات کاران میتوان پرداخت .
هر نوع اطلاعات در مورد آنها و فامیلشان و حتی اگر فامیل خود شما باشند را یاد داشت کنید. یادتان باشد که ممکن است این اطلاعات یک روز تنها راه نجات آنها باشد.
آمریکا چندین ناو هواپیما بر در مرزهای آبی ایران دارد با صدها هواپیماهای جنگی و هزاران نظامی هوا دریا. بیاد داشته باشید که اینها را برای تفریح به آنجا نیاورده لذا انتخاب اینکه شما در کدام صف مبارزه هستید با شماست
7- در ضمن اینکه اطلاعات جمع آوری میکنید با زنان همسایه و فامیل خود تماس بگیرید و به گفتگو بپردازید مخصوصأ با آنها که تصور میکیند همفکر شما هستند. مواظب افراد احمق و کم شعور باشید چون طرفداران این رژیم تنها احمقها هستند و ممکن است به شما خیانت کنند. بهر جهت ناچارید کمی خطرکنید اما خیلی هوشیارانه این کار را بکنید ، همیشه جای فرار برای خود بگذارید که بتوانید سخن خود را بگونه ای عوض کنید.
8- دست آخر هم راهی بیابید که بتوانید اطلاعات جمع آوری شده را برای ما در غرب بفرستید . فعلآ تا اطلاع ثانوی به تلویزیون هخا یا رادیو صدای ایران یا به سایت اینرنتی انتی ملا دات کام تا ارتباطات دیگری در اختیار ما قرار گیرد . ما هم آنها را منتشر خواهیم کرد.
این کار را از طرق مختلف میتوانید بکنید. از طریق ایمیل های کوتاه که تنها نوشته است بدون عکس زیرا با کند کردن اینترنت در ایران فرستادن عکس بسیار مشکل و وقت گیر است . بهتر است عکسها را برای بعد نگهدارید.برای وقتی که اثبات از طریق عکس لازم است. بهترین راه اینست که این ایمیلها را ذره ذره برای اقوام خود در خارج بفرستید. و گاهی با تلفن بهر جای دنیا که ممکن است بفرستید تا آنها هم برای ما بفرستند.

باید دانست که جنگ برای آزادی نمیتواند خالی از خطر باشد اما باید دانست که آزادی مجانی بدست نمی آید.
بیاد داشته باشید که اگر بتوانید کمک کنید که اعمال این رژیم جنایت کار از تاریکی به روشنائی کشیده شده و در معرض دید عموم قرار گیرد و اگر آنان که این جنایات را مرتکب میشوند ببینند که جزئیات کار و اطلاعات در باره آنان با اسم و رسم و مشخصات و جزئیات جنایاتشان بلافاصله در اینترنت گذاشته شده و همه دنیا به آن دست رسی دارند و همه کشورها میتوانند از سابقه آنها با خبر شوند لذا در صورت احتیاج هیچ جای دنیا جای نخواهند داشت، ابتدا مردد میشوند و بعد میترسند که به مردم صدمه بزنند.
شما در این صورت رلی بزرگ در نجات خواهران خود بازی کرده اید و کمک کرده اید که رژیم جنون آمیز احمدی نژاد سرنگون شود، البته همراه با پاسدارانش و آیت الله های حجتیه اش که کوچکترین اعتنائی به سرنوشت شما و نجاتتان ندارند.
بیاد داشته باشید که در ذهن دیوانه آنها مرگ شما اگر بتواند موجب آوردن امام دوازدهم آنها بشود پسندیده است و بهتر میدانند که شما بمیرید. نه برای امروز و نه برای فردای شما هیچ تضمینی ندارند بلکه مرگی مداوم را همراه با ظلم و ستم و بدبختی بشما هدیه میکنند . تجاوز به ناموس و کتک خوردن بخشی از زندگی نکبت بار زن مسلمان ایرانست.

هیچ کس جز خود را مقصر ندان ، اگر کاری ولو بسیار کوچک همانند همین پیشنهاد من در حق خود نمی کنی که آزادی را بدست آوری، پس مقصری.
به مردی که در این ودیو او را می بینید توجه کنید اگر او قادر است آن کارها را بکند شما هم قادر خواهید بود. بیاد داشته باشید که حرکت مقاومتی شما یک شبه نتیجه نخواهد داد. اما همچنان که قدرت شما را بالا میبرد ، قدرت آیت الله های دیوانه بهمان نسبت کم و کمتر خواهد شد.

این فرمول یا الگوئی است که بطور کلی راهنمائی میکند و باید در هر مورد خاصی آنرا خود تنظیم و تطبیق دهید، برای هر خانه یا هر خانواده یا در هر محله باید بهترین راه را برای مقاومت پیدا کرد و فهمید چگونه میتواند بیشتر مؤثر باشد و چطور میتوان آنرا توسعه بخشید و چگونه باید آنرا بکار برد تا زنان آزادی خواه ایران به آرزوی خود برسنذ.
صد و پنجاه هزار زن در ایران دستگیر شدند.
توجه کنید ، نانسی پلوسی میخواهد با این اسلامی هائی که از قرون سیاه وسطی آمده اند حرف بزند ؟ یعنی به ایران پرواز کند که با اینها مذاکره کند؟ واقعأ جالب است . خانم پلوسی لطفأ کمی شعور پیدا کنید ! کمی لیاقت پیدا کنید و از زنان حمایت کنید آیا فراموش کرده اید که خود شما هم یک زن هستید؟ یا دست کم قبلآ لااقل یک زن بودید.

آهای خانم کوندی رایس جنابعالی هم باندازه خانم سکرتری استیت زن هستید. شما هم پیشنهاد مذاکره با این حیوانات را داده اید.
سرکار خانم باور کنید آنها در موضع خود ایستادگی خواهند کرد صرفنظر از هر نوع بحث و جدلی که با شما داشته باشند.
یا باید باور کنیم که شما خود و مملکت تان را هم در موقعیتی قرار میدهید که وحشیانه مورد حمله قرار گیرید.
نه تنها شما بلکه هیچکس قادر نخواهد بود با این لاشخوران اسلامی ایران که اشتهای سیری ناپذیر دارند کاری بکند یا از پس آنها بر آید. بلکه تنها کاری که با این رشوه دادن به اینها خواهید کرد اینست که دندان های اینها را تیزتر خواهید کرد. بسیار آسان تر است که با اتحاد جماهیر شوروی سابق منطقی صحبت کرد تا با این اسلامی های کفتار صفت.

آی گروه های مبارز برای حقوق زنان در غرب، این سکوت و کری شما بهر چیست؟ آیا اگر این فجایع هنوز به دم خانه شما نرسیده دیگر اشکالی ندارد
کمی پائین تر تصویر زنی را می بینید که او را دستگیر کرده اند زیرا زیباست.


تهران بیست و ششم آپریل – حدود صد و پنجاه هزار زن در ایران توقیف شده اند بعنوان اینکه رعایت قوانین شدید پوشش اسلامی را نکرده اید ، مقامات بالای پلیس اعلام کرده اند " در چهار روز اولیه [از هنگام دستور قانون پوشش] ما صد و پنجاه هزار زن که پوشش اسلامی کامل نداشتند را دستگیرکردیم ، البته بعد از اینکه به خطاهائی که به آنها دیکته شد کتبأ اعتراف کردند و امضاء دادند که پوزش می طلبند، بعضی رها شدند. " تیمسار اسماعیل احمدی مقدم این مطالب را به خبرنگاران گفته است.
تعدادی از زنان که هنوز بدرستی معلوم نیست که چند نفر هستند به زندان منتقل شدند این زنان را به اجبار تحت روان درمانی قرار داده اند.( البته از طریق نمونه های مرسوم مانند تجاوز ناموسی مکرر و کتک زدن و اهانت که از نظر آنها درمانی است برای آموزش اینکه آنها را در مورد رفتارشان در اماکن عمومی بهراسانند. در اصل همانند گولاگها در اتحاد جماهیر شوروی و تیمارستانها .)
بنا بگفته مقدم " هنوز 13 نفر از زنان ایران در زندانها نگهداری میشود و باید محاکمه شوند در حالیکه گفته میشود خیلی بیش از این ها از تعداد صدوپنجاه هزار نفر در زندانها باقی مانده اند


Short edited version of original

< =============================================== (click here) Honor Killing in Iraq

===============================================