Sunday, May 25, 2008

ارتشبد فریدون جم


بیانیه شهبانو فرح پهلوی به مناسبت در گذشت شادروان
ارتشبد فریدون جم
۴ خرداد، ۱۳۸۷- ۲۴ مه، ۲۰۰۸

با نهایت تاسف از درگذشت ارتشبد فریدون جم که یكى از امیران برجسته و دانشمند ارتش شاهنشاهى بود آگاه گردیدم.

نوآوری و خدمات ارزنده او در نوسازی ارتش نوین ایران در تاریخ کشورمان به یادگار خواهد ماند. فقدان فریدون جم براى همه خدمتگذاران ایران به ویژه افسران، درجه داران و سربازان ارتش شاهنشاهی، پیش آمدی بسیار غم انگیز است.

این رویداد دردناك را به بازماندگان زنده یاد ارتشبد فریدون جم و جامعه ارتشیان از صمیم قلب تسلیت مى گویم.

فرح پهلوی

No comments: