Friday, June 10, 2011

فریب موفق دستگاه اطلاعتی غرب از طرف ایران با اظهارات نظر دوروقی گوینده رژیم در این ویدئو‌ها مانند قصد گوادلوپ یک برای طرفداری از سلطنت که در حقیقت برایه براندازی شاه ایران به دست جیمی کارتر تشکیل شده بود.

نا به درخواست جناب اميرابراهيمی نامشان همچنان دست نخورده باقی مانده است.
بانظر ايشان موافق هستم.
نوشته ای 40 برگی از سوی استاد اميرفيض رسيده است که مشغول آماده کردن آن برای اينترنت هستم. شايد پاسخی باشد برای تمام اين نگرانی ها.
منتظر اين نگارش که بصورت «تز» ارائه شده است بزودی برای آگاهی به دست شما خواهد رسيد
ح-ک


امیدوارم ملت ایران هوشیارتر عمل نموده و بویژه این شانتاژ سالبته توجه اين ويدئو نشان می دهد چطور برخی ساده لوح خودشان را به نقشه های دشمنان واقعی ايران می فروشند و چطور خود را با رنگ «سبز لجن» به لجن می کشند.
حيف از جوانان و مردمی که گول اين نقشه های شيطانی را می خورند. و شرم بر کسانی که در لاس وگاس، و تورنتو و ديگر شهر ها با اشاره اين اهريمنان «دولت در تبعيد» ويا کلاس های دانشگاه جهانی راه می اندازند.

بخوبی آشکار می شود هرجا نوريزاده، خوانساری، سازگارا، ونوچه های اينها که دست نشاندگان «ام آی شش» هستند نمايان است «گند» بزرگی از آن بيرون می زند.
آيا اينها گول می خورند ويا فقط بازی «پليس خوب پليس بد» را ارائه می دهند تا دست نشاندگان انگلستان «آخوند» و رژيم اسلامی محفوظ بماند. ؟؟ پرسشی است نياز به تفکر دارد..
دارند که اين فيلم از سوی رژيم سرهم شده است و سايتی که نماد آن در کنار ويدئو ديده می شود مربوط به «باشگاه خبرنگاران» رژيم اسلامی است ديده می شود.
اين فيلم را رژيم با استفاده از نماد های مختلف در يوتوب بصورت های مختلف ده دقيقه ای، سی دقيقه ای و با نام های مختلف گذاشته است. بازهم با پخش اين فيلم ها منظوری دارند... احتمال بسيار زياد است.. پخش اين فيلم در اين برش از زمان که اختلاف های «زرگری» درون رژيم بالا گرفته است چه مفهومی دارد.
یاسی ( اولین تجربه نمیباشد ) اینباربواقع تجربه ارزنده ای برای شاهزاده رضا پهلوی
فاش شدن مشت محمد رضا مدحی و کسانی که با او همکاری نزديک داشتند از جمله «سکولار های سبز» به سرپرستی اسماعيل نوری علا، فرد کلاش و درجه دوم و شياد و آدم دزد پيشين که در پی پروژه «آلترناتيو سازی» پای اعليحضرت رضا شاه دوم رانيز به آن کشيدند، مشت کسانی را که چندی پيش در پاريس تشکيل شده بود را هم بر ملا کرد. آن جلسه با همکاری مهرداد خوانساری، امير حسين جهانشاهی، محسن مخملباف، عليرضا نوريزاده، محسن سازگارا، حسين شرفی، عبدالله مهتدی، رضا حسين بر، موسی شريفی و جنبشی زير نام «جمع ياران» تشکيل شده بود که در آن اشخاصی نمايندگی موساد، شرکت های بزرگ تسليحاتی فرانسه و سارکوزی رييس جمهوری فرانسه در آن شرکت داشتند.

چند تن بوديم که از همان آغاز کار «سبزهای لجن» با آن مخالفت کرده و در شناساندن عوامل آن کوشيديم و حتا استاد اميرفيض ارتباط و منبع مالی آنان را در چند نوشتار مفصل به آمريکا و اسراييل شفاف بيان داشتند.

ولی سيرکی که راه افتاده بود همه دست اندرکارانش را به سبقت برای چسبيدن به «سردار کلاش، بی وطن، شياد و شارلاتان و عامل آموزش ديده رژيم» تشويق می کرد. برخی دفتر ها در فرانسه گشايش يافت. برخی عکس های يادگاری گرفته شد. اين کار حتا از نام «گوادلوپ» بهره گرفته بود تا خاطره طرح توطئه تحميل خمينی به ايران را ياد آوری کند.

وقتی اين سردار به اصطلاح فراری از رژيم سر از ايران در آورد و همه چيز را فاش کرد، انگشت ميانه اش را به کسانی که نام برده شد و کسانی که برای «سبز ها» نماد و لوگو و جلسه، و سايت و موزيک و پوستر درست ميکردند نشان داد.

اين نبود جز «الماسی برای فريب» به چهار بخش فيلم که نگاه کنيد موضوع بيشتر برای شما روشن می شود.

شود ، که

پرهیز نمایند از انواع مصاحبه ها و سخنرانی های پارادوکس .

عدم پشتیبانی از طرحها و حرکات و تزهای مختلف در زمانهای گوناگون که از سوی جمهوری جهل و جنون و بوسیله ایادی باصطلاح بریده شده خود که براحتی مورد اطمینان و قبول شما \\ [منظورشان اعليحضرت رضا شاه دوم است –حک]]\\ در این سو و آنسوی آبها قرار میگیرندانجام میشود .

اساسآ از نگاه من اکثر این افراد هرگز خواهان براندازی این رژیم نبوده و هر کدام دارای ماموریتی جداگانه میباشند که در نهایت بواسطه سطحی نگری و دچار احساسات شدن ما تا کنون آمده این چنین از هم پاشیده گی بر سر این اپوزیسیون که میتوانست اینگونه نباشد .

بکار گیری نیروهای واقعی مخالف رژیم و خواستار براندازی آن واساسآایجاد یک نهاد رهبری میتواند با توجه به موقعیت کنونی شما و جایگاه بسیار با ارزش شما که شوربختانه از سوی شما سالهاست کاملآ ندیده گرفته میشود !! و از نگاه بسیاری از ایرانیان تنها فردی میباشید که در شرائط فعلی توانایی ایجاد این نهاد رادارید را از قوه بفعل در آورده تا شاید با همکاری همه ما بتوانیم باین معضل دهشتناک تاریخ ایران پایان دهیم .
که در ابتدایی ترین مرحله آن شهامت و شجاعت سیاسی لازم است .

شاهزاده گرامی ، 100 ها بار تجربه کردنهای بی ثمر و خودرائی در افکار در طی این سالهای شوم پایانش نابودی ایران وایرانی خواهد بود و یادمان باشد که تاریخ در آینده خواهد نوشت که شاهزاده ای بود که میتوانست اما نخواست !

آقای جاویدایران گرامی لطفآ نام منرا در انتهای این نوشته پاک نفرمایید که سپاس دارم .

غلامعلی امیرابراهیمی


بخش يک – محمد رضا مدحی و نقش او
بخش دو – محمد رضا مدحی و نقش او ارتباط او اميرحسين جهانشاهی و مهرداد خوانساری. آن هنگام که نوريزاده صحبت از «محقق» می کرد همواره از «مدحی» سخن می گفت.
بخش دو – محمد رضا مدحی و نقش او ارتباط او اميرحسين جهانشاهی و مهرداد خوانساری. آن هنگام که نوريزاده صحبت از «محقق» می کرد همواره از «مدحی» سخن می گفت.
در اين بخش ارتباط ها و پشت پا ها را مشخص می کنند.
فيلم سی دقيقه ای کامل را اينجا ببنيد

No comments: