Sunday, September 21, 2008

تبليغات احمدي نژاد

تبلیغات احمدی نژاد
در دولت احمدي نژاد:
· طرح مبارزه با بد حجابي شروع شد.
· تحريم هاي امريکا شروع شد.
· موضوع هسته اي ايران تابلو شد.
· بنزين سهميه بندي شد.
· سوبسيد آب و برق، گاز و شير حذف شد.
· فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ را توي خانه عفاف گرفتند
· استاد دانشگاه به شاگردش تجاوز کرد.
. نمایندگان مردم کاسه از آش داغ تر مدافع دولت شدند
· بد سابق ترین مدیر کشور و همکار احمدی نژاد مدیر سایپا شد
· دولت به جای مشاوره با اقتصاد دانان با قصابان و بقالان مشورت کرد
· قیمت خانه در تهران از پاریس گرانتر شد
· برداشت از ذخیره ارزی 12 برابر شد
· تورم به 21 درصد رسید
· مردم ایتالیا و فرانسه توی خیابون علیه دولت ایران و تروریست بودنش تظاهرات کردند.
· زمزمه خلیج عربی شروع شد.
. ایرانی تبدیل به سوسک شد
. تحت نام لایحه حمایت از خانواده زن ایرانی از تمام حقوق خود محروم شد
. فحشا تحت عنوان صیغه موقت رسمی شد
. پول نفت بشکه 160 دلار خرج لباس زیر لبنانی ها شد
. ورزشکاران ایران در المپیک مسخره عام و خاص شدند
. فرار مغزها 5 برابر شد
· طرح توریستی سفرهای استانی رئیس جمهور و وزرا شروع شد.
· دانش آموزان ایرانی موفق شدند در زیر زمین خانه شان انرژی هسته ای درست کنند.
· استادان دانشگاه مخالف دولت اجبارا بازنشته شدند.
· تمامی صنایع و کارخانه های دولتی به کنسرسیوم ها و مافیای داخلی فروخته شد.
· ایران از نظر کسب و کار در رده صد و بیست و چهارم قرار گرفت.
· کشور ما از نظر تورم در خاور میانه اول شد.
· رئیس جمهور کشور موفق به دیدن هاله نورانی هنکام مذاکرات هسته ای شد.
· طرح تقسیم عادلانه !!! دریای خزر که تاریخ دانان آن را برابر با قرارداد ترکمانچای می دانند اجرا شد.
· حتی روسیه و چین هم ایران را تحریم کردند.
· آمار اعتیاد در کشور به بالاترین رقم در طی 50 سال اخیر رسید.
· کراک و انواع مواد مخدر به آسانی در دسترس مردم قرار گرفت.
· درصدی از مردم که زیر خط فقر قرار می گسرند به 40 درصد رسید!!
. دست در دست هم يکبار ديگه به احمدي نژاد راي بديم
. با اضافه کردن نکات مورد نظر خود و ارسال این لیست به دوستان ما را در رای آوردن مجدد احمدی نژاد یاری دهید

ستاد هوشمند تبلیغات درست برای احمدی نژاد ( معجزه هزاره سوم و سایر هزاره ها )

No comments: