Sunday, February 22, 2009

SABTEH NAAM BARAYEH RIASSAT JOMHOURIYE REGIME ESLAMEE

Az Ahmaghi-nejad akhmaghtar vojood daarad!

Efraat va barghooreh bee estefaadeh az maghz kalamaateh mazhabee barayeh reseedan va edaraeh kardan poste reiss jomhour, chera kaafee nabashad?

No comments: