Monday, August 24, 2009

Freedom - آزادی

این ویدیوکلیپ بر روی جدیدترین و آخرین اثر هنرمند ارزنده میهن ما آقای پیمان سلطانی، رهبر ارکستر ملل ساخته شده است. این هنرمند گرانقدر دو ماه پیش در اعتراض به تقلب رژیم و در پی آن سرکوب و کشتار مردم بیگناه؛ از همکاری با رژیم سرکوبگر و تازی صفت خودداری ورزیده و از اجرای کنسرت انصراف داد. تقدیم به تمام جانباختگان راه آزادی میهن از چنگال اشغالگران ایران عزیز


No comments: