Monday, September 28, 2009

چند خبر دریافتی برای انتشار

چند خبر دریافتی برای انتشار
"مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی"
دستور رهبر برای رسیدن به
منبع این شعار، در بازجوئی ها
چند خبر برای انتشار دراختیارتان قرار می دهم که هر طور صلاح دانستید استفاده کنید. این خبرها از منبعی موثق و در ارتباط با بیت رهبری است.

1- از میان شعارهائی که مردم در تظاهرات می دهند، بیشترین حساسیت را ایشان نسبت به شعاری دارند که علیه "مجتبی" پسر ایشان است. حتی بیشتر از شعار "مرگ برخامنه ای". آقای خامنه ای در دیدار با ... از ایشان خواسته است که در بازجوئی ها ریشه یابی کنند و برسند به منبع اصلی پخش این شعار. ( اشاره به شعار "مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی" است)

ایشان آنقدر نسبت به این مسئله حساسیت دارد که در دیدار با آیت الله امینی نایب رئیس سابق مجلس خبرگان و امام جمعه قم که در دیدار خصوصی خود با رهبر به نقش مجتبی خامنه ای در رویدادهای انتخابات و بعد از انتخابات اشاره کرده بود، با عصبانیت منکر این نقش شد.

تصور می کنم این حساسیت دو جنبه داشته باشد. اول این که افشای نقش مجتبی خامنه ای در کودتا و ارتباط هایش با فرماندهان سپاه به روابط رهبر با مراجع مذهبی لطمه ای جدی زده است. دوم این که با این شعار و اخباری که دراین زمینه درجامعه پخش شده و حتما در میان فرماندهان نظامی و سپاهی نیز منعکس شده، اتوریته وی در میان این نیروها ضعیف شده است.

2- بموجب محرمانه ترین گزارشی که به بیت رهبری داده شده، در رویدادهای سه ماه گذشته، 403 نفر کشته شده اند. در همین گزارش قید شده که شماری از قربانیان در بازداشتگاه های غیر علنی پایگاه های بسیج کشته شده اند. حتی برخی افراد بسیج که بصورت گروهی یک خانه در خیابان های مرکزی تهران اختیارشان گذاشته شده بوده تا در مواقع تظاهرات و راهپیمائی ها بصورت ناگهانی در آمده و مردم را غافلگیر کننده نیز در همین خانه ها مرتکب قتل شده اند. یعنی کسانی از میان تظاهر کنندگان را گرفته و به این خانه ها برده و کشته اند.

3- در یک گزارش دیگر، در باره سن، اهلیت و تحصیلات افراد بسیج که در تظاهرات بعد از انتخابات فعال بوده و دستمزد گرفته اند قید شده که این افراد بین 17 تا 20 سال سن داشته و فاقد کوچکترین اطلاعات در باره مسائل سیاسی کشور بوده اند. پیش تر تهران را ندیده بودند. 85 در صد آنها تحصیلاتی در حد پنجم ابتدائی داشته اند و در روستاها و شهرهای کوچک اطراف استان تهران عضو بسیج شده و برای ماموریت فوری و با روزی

No comments: