Wednesday, February 03, 2010

فروش لباس با "پرچم و تاج رژیم پهلوی" در بازار
سایت خبرآنلاین در تهران: پیراهن و شلوارهای موهن در بندر آستارا به فروش می رسد. البسه موهن از مرز آستارا و از طریق کشور ثالث وارد کشور شده است که به گفته فروشندگان آن، اکثر آنها چینی هستند. لباس های موهن چینی در دو نوع زنانه و مردانه به فروش می رسد. پیش از این نیز شلوارک‌هایی منقوش به پرچم ایران توسط یکی از پیمانکاران تامین‌کننده پوشاک فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این فروشگاه‌ها توزیع شده بود. در شلوارک‌های مذکور به جای کلمه جلاله در پرچم ایران تصویر تاج رژیم پهلوی درج شده استبا درود یاران
من هم منتظر چنین روزی بودم؛ و بدين باور هستم؛ که باز شاهنشاهی به ايران و به سرای ازادگان باز خواهد گشت؛ ولی منافقان و کمونیستها , ملايان رمال که در سایه پادشاهي نابودی خود و خانواده شان را
می بینند با پادشاهی مخالفت کرده؛ و خواهند کرد؛ غافل از اينکه این ارابه زمان که هر روز بیشتر از پیش جلو مي رود متوقف نخواهد شد؛ چون حق هميشه پيروز است نه زور و ستم جباران و یاوه گویان؛

به امید استقرار پادشاهي و سکولاریسم و مردم سالاری در ایران شاهنشاهی
مهندس بیت اللهي


No comments: