Sunday, May 09, 2010

دیدار مختلف

آقايان و خانم های گرامی،

اجازه ندهيد فرهنگ شما را پاره و منهدم کنند اين شعر ممکن است به دل بنشيند ولی همانطور که به خود اين شخص نوشته ام. مربوط به فردوسی نيست.
بخوانيد چه نوشته ام . وقتی اجازه می دهيد يک بخش از فرهنگ شما را نابود و به آن تجاوز کنند به ديگر بخش های زندگی شما هم تجاوز می کنند.

ازماست که برماست

ح-ک

حضرت آقای حسن عباسی، مشهور به سياوش اوستا

کدام شاهنامه اين چکامه هارا نوشته است؟؟؟

چرامردم را گول می زنيد..

اين چکامه که در رديف چکامه های فردوسی ولی با سکته هایی هم سروده شده است از قرار از سوی يک شخصی که در کانادا يا در آمريکا بوده است سروده شده و در هيچ شاهنامه ای موجود نيست من دو نسخه شاهنامه و يک نمونه گفتاری آنرا بصورت نوار دارم و اين چکامه ها ی منسوب به فردوسی در آنها نيست

اين شعر که بوی جنگ ميدهد را به مردم حقنه نکنيد.
عنوان اين ايميل را چو ايران نباشد تن من مباد گذاشته ايد ولی شعری همانند
بيا تا بکوشيم و جنگ آوريم برون سر از اين بار ننگ آوريم.
را به آن پيرايه کرده ايد.

اين همانند آن تارنمایی است که شخصی بنام قادری شعر هایی در باره علی و اسلام وپيغمبر را در قالب شعر های فردوسی به آن پيرايه کرده و می خواهند شاهنامه را منهدم کنند.

شما هربار با اين ساز رژيم رقصيده ايد.

اجازه بدهيد ما شنوای دروغگويان ضامن بی قيد و شرط بقای رژيم دستاربندان نباشيم.

ح-ک
به این میگن حکومت مقتدر23
http://iranliberal.com/Tanz/Hapali%2023.htm
به این میگن حکومت مقتدر- قلندر
http://iranliberal.com/Tanz/Ghalandar_Moghteder.htmقلندرخدا آخر و عاقبت ما رو با این آدم مذبذب متلوّن المزاج به خیر کنه. این مرتیکه با اون قد و قوارۀ شصت و سه درصدیش ( که تازه اونم دروغه) فقط بدرد جاسویچی می خوره. واقعاً خوب نگاهش کنین ، براحتی می شه از آینۀ جلو ماشین آویزونش کرد اما چیکار داری که همین یه وجب و نصفی آدم که انگار بند نافش را با دروغ و کلک گره زدن ه یه ملّت و مملکت را به همین راحتی فروخته وداره می فروشه. از روز اول انقدرشارلاتان بازی در آورد و دروغ و دغل بار آدم وعالم کرد که اگه پیرهن از قرآن بپوشه کسی قبولش نداره. تا دیروز خودش و اون رحیم دعانویس مشاور جون جونیش و اون رئیس مجلس عرب شورا شعار می دادن که: ایرانی ها تا قبل از این که با اسلام عزیز و پر برکت تنقیّه بشن قومی وحشی و بی فرهنگ و تمدّن بودند و این تخت جمشید را هم قوم یهود ساختن و تحویل کوروش بلانسبت (همجنس باز) دادند و ایرانی ها از وقتی اسلام را با آغوش خیلی باز پذیرا شدند تازه یه آبی زیر پوستشون افتاد و یه سری تو سرها درآوردند والا ّخدا می دونه الان چه بلائی سر قوم آریا و مملکتشون اومده بود. خلاصه هرچه که لایق خودشونو امام راحل و رهبر قاتلشون بود نثار ما کردند و طوری آبروی ایرانی ها را بردند که هرکه خبر نداشت خیال می کرد اجداد ما تا قبل از امالۀ اسلام پر برکت هر ششماه یه بار به آدمخورای آمازون حق توحّش می دادن.
حالاچند روزه که دوباره کوروش کبیرعزیز شده و پای اعلامیۀ حقوق بشر اومده وسط و تعریف و تمجید از تمدن چند هزار سالۀ ایران و ایرانی افتاده تو دهن این جاسویچی. البته خر خودشه و جد آباد حلبی سازش. این حرومزاده ها هروقت می خوان تخم گنده تر از سوراخشون بکنن از روی بیضۀ اختۀ اسلام پامی شن و می پرن رو بیضۀ کوروش و یهو ایرانی ها می شن ملتی متمدن با تاریخی چند هزار ساله، اما همین که خرشون از پل گذشت دوباره کوروش می شه همجنس بازو ایرانی ها هم یه قوم بدتر از تاتار. غلط نکرده باشم، گویا عربا باز شاخ و دندون تیز کردن واسۀ این سه تا جزیرۀ تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی و سر اسم و رسم خلیج فارس که به ادعای اونا باید بشه خلیج عربی و این جور لاطائلات به جمهوری اسلامی گیر سه پیچ دادن که یالله زود رد کن بیاد. واسۀ همین هم این کوتوله واویلا پاشده دراز دراز رفته جزیرۀ کیش تا گوش مردم جنوب و پر کنه که، اسم و لقب خلیج فارس مهم نیست و این سه تا جزیره هم ارزش نداره . سرو ته اش یه مشت باتلاق و یه خلیج آبکیه که قراره بدیم به همسایه های حاشیه نشین عربمون .ملتی که از دریای خزر به اون عظمت گذشت کرده حالا واسۀ یه خلیج ناقابل و سه تا جزیره بی اهمیّت که دیگه نباید انقدر ناخن خشکی بکنه. بذارین ما این سه تا جزیره رو هم بدیم به قبایل چادر نشین مسلمان تا دعامون کنن و شاید ما هم یه جوری از شّر این تحریم هائی که قراره همین روزا عین بلا از آسمون نازل بشه جون سالم در ببریم.انگار خلیج فارس و جزایر سه گانه سر جهازی یا پشت قبالۀ ننۀ این آخوندا بوده که حالا بعد نود سال از مد افتاده و می خوان ببخشن به مستحق. یکی نیست بگه اخه مگه این مملکت ملک طلق جد خائن تون میرزا آقا خان نوری و اون شیخ فضل الله همدانی بوده که این طور بستینش به چوب حراج، نا سلامتی این کشور ماست و صاحبش مردمند نه یک دولت و حکومت و فرقه و حزب. این کشور دو سه هزار سال مسیر تاریخ و طی نکرده که حالا برسه به اینجا و بیفته گیر یه مشت دزد سر گردنۀ بی همه چیز که هر بلائی دلشون خواست سرش بیارن. پنجاه درصد حق ما از دریای خزر را که دودستی گذاشتین تو بغل روس ها و یازده درصد پورسانت حق العمل گرفتین و روی اون فتحعلی شاه نامرد رو حسابی سفید کردین این سه تا جزیره و خلیج فارس رو هم بدین به همسایه های جنوبی و عربای ملخ نشان تا شاید یه خورده محل سگ بهتون بذارن و پهن بارتون کنن. پس چی شد اون اقتدار اسلامی و ادعای مدیریت جهان و قدرت اول منطقه و اون چُسی های ناشتا ناشتا که می اومدین؟شما چقدر خوار و خفیفین که از پس چهارتا عرب ببو که دهنشون بوی آبگوشت مارمولک میده و سرشون بوی پشکل شتر نمی تونین بر بیاین. یه شیخ مذلّف اماراتی تو روتون می ایسته و میگه این سه تا جزیره مال اماراته و ما این جزایر را از شما می گیریم. واقعاً که خاک بر سرتون، یعنی یه نصفه آدم تو شما ها نبود که به این شیخ آل شتر بگه: اروای خیکتون اگه شما خیلی اهل گرفت و گیرین چرا پنجاه ساله پنجاه تا کشور عربی نتونستین فلسطین و از دست اونائی که بهشون میگین قاصب پس بگیرین؟ تازه آزادی سرزمین فلسطین تو سرتون بخوره و پیشکش اگه خیلی اصالت نژادی و قومیّت و غرورعربی از پاچۀ شلوارتون داره می ریزه چرا خرج مردم فلسطین رو خودتون دست نمی کنین تو جبیب مبارکتون و نمی دین و می ذارین عجم ها بدن؟ اگه این دولت ابله ایران فقط یک ماه نون شب مفتخورای فلسطین رو نده اونوقت خواهید دید که همین مبارزان الشعب الفلسطین و سرداران اسلام چه جوری ظرف دو روز همدیگه رو قیمه قیمه می کنن و می خورن. تا دیروز دست چپتون به دست راستتون می گفت غلط زیادی نکن حالا چی شده که ادعای مالکیّت جزایر ایران رو می کنین و هرجا مشینین و پامیشین برای ما شاخ و شونه می کشین ؟ راست راستی که خیلی حرفه ، کسی که به ما نر...بود عرب کو... دریده بود.درد و بدبختی ما از عربا نیست تازه من بهشون حق هم میدم. وقتی رئیس جمهور مملکتمون به مردم خودش می گه خس و خاشاک وقتی یه آخوند هیچی ندار چلغوز به ملت می گه بزغاله و گوساله ، وقتی شکنجه گر و بازجوی زندان که حالا کارد سلاخی رو غلاف کرده و خودکار تو یه جیبش گذاشته و شده بازجوی ژورنالیست و به پسرهای ایرانی میگه همجنس باز و به دخترای ایرانی لقب فاحشه می ده، وقتی سپاه یک مملکت که باید حافظ جان و ما ل مردم و نگهبان مرزهای کشور باشه خودش قاتل ملته و بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در منطقه اس، وقتی رهبر مذهبی و سیاسی مملکت فرمان قتل عام مردم کشور خودش را تو نماز جمعه صادر می کنه، دیگه جای حرف می مونه؟ شما میخواین عربا بیان واسمون تره خرد کنن؟ معلومه که اونا هم وسط دعوا نرخ تعیین می کنن و ادعای حق و حقوق و می زنن تو سرمون. باز خدا پدرشونو نیامرزه که نمی گن کل مملکت مال ماست.واقعاً نمی دونم از کجا بگم؟ یکی نیست به اینا بگه شما دیگه کی هستین ؟ به خاطر یه حکومت چندین و چند ساله از روز اول هزار و یه بلا سر این مملکت و ملت آوردین و با مردم عین زن بابا رفتار کردین و هرچی حق و حقوق این ملّت بود همه رو دو دستی کردین تو شکم عربا و به همۀ دنیا بخشیدین غیرازایرانی ها، تازه با این همه بذل و بخشش و از گلوی مردم ایران در آوردن و تو دهن بیگانه تپوندن همه جا دارن تف و لعنتتون می کنن و هیچکس راضی نیست سر به تنتون باشه، اما شما باز از رو نمیرین و دلتون به اقتدار نداشته و عزت نبودۀ اسلام حکومتی تون خوشه و فکر می کنین که کل این کائنات برای همین چند سال حکمرانی و چند صبا شکم چرانی شما خلق شده. هرجا هم که کم میارین و شلوارتون پر میشه یه گوشه از این مملکت رو زرتی می بخشین به هر ننه قمری که تو روتون می ایسته. پس اقتدار و ابهت اسلامی تون چی شد فقط بلدین نشون ملت بی دفاع و دربند خودتون بدین؟ البته بهتون باید حق داد شما ها دیگه انقدر پروار و چاق و چلّه شدین که فقط بدرد قربونی کردن می خورین ولی چرا مملکت و دارین قربونی می کنین؟ وقتی حرف دشمن خارجی می شه مثل قاطر یه شیهه می کشین که اونا بترسن و ده تا تیز در می کنین چون خودتون می ترسین.ما نمی دونیم چه نقشه ای برای این سه تا جزیره و خلیج فارس و جاهای دیگه کشیدین اما قدم به قدم حواسمون بهتون هست و هرکاری که می کنین می ذاریم زیر ذرّه بین و تا بیخش و می خونیم. این ملت ممکنه از نون شبشون بگذرن همون طور که تو این سی ساله گذشته یه شب در میون با شکم گرسنه سر رو بالش گذاشتن و صداشون در نیومده اما، این آب و خاک رو را از جون خودشون و عزیزاشون بیشتر دوست دارن وبه خاطر یک وجب خاک و یک قطره آبش از همۀ هستی شون می گذرن . دست دراز شما از زیر اون آستین کوتاهتون سال هاست که معلومه.چه این مملکت رو یکجا بفروشین چه تکه تکه کنین و باج بدین به شمال یا جنوب، چنان انتقامی درانتظار تک تک شماست که چنگیز خان و تیمور لنگ و هرچی آدمکش دیگه اس ازاون دنیا براتون آه بکشن و تو سر و سینه شون بکوبن.


No comments: