Saturday, July 09, 2011

توهین در کشورهای مختلف

آمریکا
شما به رئيس‌جمهور امريکا می‌گوييد: «مادرت رو...»! ولی اتفاق خاصی نمی‌افتد،

فقط شما معروف می‌شويد و دربارهء مادر رئيس جمهور کتاب می‌نويسيد

و ميليون‌ها دلار درآمد کسب می‌کنيد! اما بعد از آن، رئيس‌جمهور از شما به

دادگاه شکايت می‌کند

و شما مجبور می‌شويد که بابت غرامت، همهء‌ پولتان را به رئيس‌جمهور بدهيد---------------------------------------------انگلستانشما به نخست‌وزير انگلستان می‌گوييد: «مادرت رو...»! نخست‌وزير هم به شما

می‌گويد: مادر خودت رو---------------------------------------------فرانسهشما به رئيس‌جمهور فرانسه می‌گوييد: «مادرت رو...»! و بلافاصله ميليون‌ها نفر

از مردم به خيابان‌ها می‌ريزند

و در حمايت از شما، به رئيس‌جمهور می‌گويند: «مادرت رو...»!رئيس‌جمهور هم دربارهء جريحه ‌دار شدن احساساتش شعری می‌سرايدو آنرا در روزنامه‌ها و مجلات و راديو و تلويزيون منتشر می‌کند---------------------------------------------ژاپنشما به نخست‌وزير ژاپن می‌گوييد: «مادرت رو...»! نخست‌وزير تعظيم می‌کندو به شما می‌گويد: ببخشيد، ولی فکر نکنم مادرم از شما خوشش بياد---------------------------------------------آلمانشما به صدراعظم آلمان می‌گوييد: «مادرت رو...»! پليس به سراغ شما می‌آيدو به شما می‌گويد: لطفاً با مادر صدراعظم کاری نداشته باشيد------------------------------------------------سوئدشما به نخست‌وزير سوئد می‌گوييد: «مادرت رو...»! از مردم ر‌أی‌گيری می‌شودکه آيا شما مادر نخست‌وزير را... يا نه؟! اگر رأی مثبت داده شود،شما مادر نخست‌وزير را...! ولی اگر رأی منفی داده شود،نخست‌وزير دست شما را در مقابل دوربين‌های تلويزيونی می‌فشارد و برای شما آرزوی موفقيت می‌کند--------------------------------------------------ترکيهشما به رئيس‌جمهور ترکيه می‌گوييد: «مادرت رو....»!و رئيس‌جمهور هم اسلحه‌اش را در می‌آورد و به شما شليک می‌کند.اگر شما کُرد باشيد، رئيس‌جمهور مورد تشويق قرار می‌گيرد!وگرنه او را به دادگاه احضار می‌کنند و او در بين راه فرار می‌کند و به يونان

پناهنده می‌شود--------------------------------------------سوئيسشما به نخست‌وزير سوئيس می‌گوييد: «مادرت رو...»! منشی دفتر نخست‌وزير با شما

تماس می‌گيرد

و شماره تلفن مادر نخست وزير را به شما می‌دهد تا شخصاً با خودش هماهنگ کنيد--------------------------------------------------هندشما به نخست‌وزير هند می‌گوييد: «مادرت رو...»! نخست‌وزير شما را به خانه‌اش

دعوت می‌کند

و خاکستر مادرش را که سالها پيش مُرده به شما نشان می‌دهد و برای شما آواز

می‌خواند و گريه می‌کند.شما هم متأثر می‌شويد و به خانه برمی‌گرديد و می‌بينيد که خانواده‌تان ناپديد

شده‌اندو سالهای سال به دنبال خانوادهء‌ خود از اين شهر به آن شهر آواره می‌شويدو سرانجام در فقر و غربت، از غم و گرسنگی می‌ميريدو از داستان زندگی شما بيش از هزار و هفتصد فيلم سينمايی ساخته می‌شود-----------------------------------------------------کاناداشما به نخست‌وزير کانادا می‌گوييد: «مادرت رو...»! مادر نخست‌وزير خبردار

می‌شودو مقاله‌ای فمينيستی در روزنامه چاپ می‌کند و تبعيض جنسی را به شدت مورد انتقاد

قرار می‌دهدو از شما می‌خواهد که پدر نخست وزير را...!!---------------------------------------------------کلمبياشما به رئيس‌جمهور کلمبيا می‌گوييد: «مادرت رو...»! بعد وصيتنامه‌تان را

می‌نويسيد ودر اولين فرصت خود را دار می‌زنيد! چند روز بعد جسد شما را در حالی که طناب داردور گردنتان استو با گلوله سوراخ ‌سوراخ شده‌ و با اسيد سوزانده شده‌ايد، پيدا می‌کنند!پزشک قانونی جسد شما را لاشهء سگ تشخيص داده و در حومهء شهر دفن می‌کند----------------------------------------------چينشما به رئيس‌جمهور چين می‌گوييد: «مادرت رو...»! رئيس‌جمهور هم به صورت لفظی،هم شما و هم خانواده‌ تان را...! سپس شما به همراه خانواده ‌تان به کرهء ‌ماه

تبعيد می‌شويد----------------------------------------------ايتالياشما به نخست‌وزير ايتاليا می‌گوييد: «مادرت رو....»! روزنامه‌ها خبر رسوايی

مادر نخست‌وزير را چاپ می‌کنندو مافيا به خاطر شهوت زيادتان، به شما پيشنهاد همکاری در زمينهء تهيهء‌

فيلم‌های پورنو می‌کند!نخست‌وزير هم برای تلافی، يک بازی دوستانهء فوتبال بين تيم محبوب خودش و تيم

محبوب شما ترتيب می‌دهدو داور بازی را می‌خرد و تيم محبوب شما را با نتيجهء مفتضحانه ‌ای شکست می‌دهد-----------------------------------------------روسيهشما به رئيس‌جمهور روسيه می‌گوييد: «مادرت رو...»! فردای آن روز شما دچار يک

سانحه شدهو در تصادف با اتومبيل کشته می‌شويد! به خانوادهء شما اطلاع داده می‌شودکه شما در حال مستی رانندگی کرده‌ايد و شدت تصادف چنان زياد بوده که بدن شما

تکه ‌تکه شده است-------------------------------------------عربستانشما به رئيس‌جمهور عربستان می‌گوييد: «مادرت رو....»! همه به شما می‌خندند،چون عربستان رئيس‌جمهور ندارد! شما متوجه اشتباه خود می‌شويدو اين دفعه به پادشاه عربستان می‌گوييد: «مادرت رو...»! همه از خنده دست

می‌کشندو پادشاه هم زبان شما را قطع می‌کند-----------------------------------------------ایران"من که هنوز چیزی نگفتم منو کجا می برین ...... ؟؟؟؟ "

No comments: