Saturday, August 16, 2008

گروه عقاب ایران

گروه عقاب ایران

این روزها در لوس آنجلس هر جا میروی ایرانیان از یک گروه تازه بنام عقاب ایران و یک تیمسار نیروی هوائی بنام سرلشگر مهدی روحانی صحبت میکنند. این گروه که توسط تیمسار روحانی به جامعه ایرانی درون و برون مرزی از تلویزیون پارس و رادیو صدای ایران معرفی شده، مدعی است مدتها بگونه ای محرمانه سرگرم تدارک برای نجات ایران از دست ملاهای خونخوار بوده است و قصد تعیین رژیم هم ندارد؛ بلکه صد نفر از جنایتکاران رژیم را میخواهد از مملکت بیرون کند و ایران را از چنگال خونین این صد نفر رهائی بخشد. تیمسار روحانی از افسران با لیاقت نیروی هوائی بوده و بارها در طول خدمت لیاقت خود را به اثبات رسانیده . امیدواریم این بار نیز موفق شود این وظیفه خطیر را که خود برای خود تعیین کرده و پس از اطلاع آن به مردم ایران از جانب آنان نیز تأئید شده است، بتواند مانند همیشه به انجام رساند. بقرار اطلاع رسیده رژیم بسیار از این ماجرا نگرانی پیدا کرده است.


تیمسار روحانی دوشنبه ها و پنجشنبه ها از ساعت هشت و نیم بعد از ظهر بوقت لوس آنجلس از تلویزیون پارس و رادیو صدای ایران برنامه پخش میکند.

3 comments:

a patriot said...

درود بر شما
ما برنامه های عقاب ایران رو رله می کنیم... اگه لطف کنید و در معرفی این بلاگ در وبلاگ خود، ایمیلها، نظرات و..... تلاش خود را به کار گیرید سپاسگزار شما خواهیم بود
http://rezafazelipars.blogspot.com

سرزمین جاودان said...

برنامه های عقاب ایران در مبارزه با فیلترینگ رزیم
در سایت
http://sarzaminejavdan1.blogspot.com
هم منتشر می شنود

سرزمین جاودان said...

برنامه های گروه عقاب ایران در مبارزه با فیلترینگ رزیم با همکاری سایت http://rezafazelipars.blogspot.com
در سایت
http://sarzaminejavdan1.blogspot.com
هم منتشر می شنود