Friday, January 23, 2009

LABKHAND BARAYE SHOMA

لره مياد تهران مي بينه همه لباس آستين كوتاه پوشيدن تعجب مي كنه مي گه اوا پس اينا چه جوري دماغاشونو پاك مي كننبه يه ترکه ميگن از قفل فرمونت راضي هستي؟ ميگه: آره فقط سر پيچ ها يه کمي اذيت مي کنهترکه اسم بچه شو ميزاره حسين، بعد هر دو دقيقه يه بار ازش ميپرسه: حسين جان، تشنه ات نيست؟تركه تو ماشينش آهنگ عربي گذاشته بود با صداي بلند. بهش ميگن اينا چي گوش ميدي؟ ميگه:دارم قرآن با اجراي جديد گوش ميدمترکه ريش پروفسوري داشته ميره پيش رفيقاش و بهشون ميگه: هر سوالي دارين امروز بپرسين فردا ميخوام ري ش هامو بزنميکي مادرش ميميره، ترکه ميره خبر بده. ‏ميگه: مي دوني که يه شتره هست دم خونه همه مي خوابه؟؟ يارو ميگه:خب؟؟ ترکه ميگه: حالا رو ننت خوابيدهبه ترکه ميگن: يه ميوه خوشمزه، آبدار و شيرين نام ببر. ميگه: خيار! بهش ميگن: خيار كجاش 2بدار و شيرينه؟ ترکه ميگه: شما اونو با چايي شيرين بخور، نظرت عوض ميشهبه ترکه مي گن با وطن جمله بساز مي گه: من به حمام رفتم وتنم را شستم. مي گن بابا وطن! وطن با طي دسته دار. مي گه همون ! با طي دسته دار خودمو شستم ديگهتركه ديش ماهواره نصب ميكنه، بعد براي اينكه بهش گير ندن، روش مينويسه كولر پارسترکه تو ماشينش آهنگ عربي گذاشته بوده با صداي بلند. بهش گير مي دن مي گه : اي بابا نميشه تو اين ماه محرم يه قرآن شاد گوش بديميه روز يه تركه تو هواپيما تفنگو ميذاره رو مخ خلبان و ميگه:از همينجا صاف ميري بندرعباس خلبانه ميگه:حالا چرا بندرعباس؟ تركه:آخه دوستم قراره از اونجا قاچاقي ببردم دوبياز ترکه مD9پرسن: براي زلزله زدگان بم چه کمکي کردي؟ ميگه: متاسفانه دستم خالي بود، انشاءالله زلزله بعدي جبران مي کنمترکه ميره خواستگاري. ازش مي پرسن چه كاره اي؟ روش نميشه بگه قصاب، ميگه لوازم يدكي گوسفند دارمترکه ميره قهوه خونه ۲ تا چايي مD9خوره ۵ تا ۱۰ تا ۱۵ تا. قهوه خونه چيه شاکي ميشه ميگه: بابا خسته نشدي اين همه چايي خوردي؟ ترکه ميگه: راست ميگي واللا قربونت يه چايي بيار بخوريم خB 3تگيمون در برهرشتيه ميره قهوه خونه محکم ميزنه روي ميز و ميگه: آي نفس کش همه ميذارن، فرار مي کنن.. ‏يکي از صاحب قهوه خونه ميپرسه: چرا همه در رفتن؟ صاحب قهوه خونه ميگه: وقتي اين مياد اينجا همه ميفهمن زنش تو خونه تنهاستامام جمعه اردD8يل گفت: وقتي آب ميخوريد سه تا بسم الله بگيد، چون تو آب ۳ تا جن وجود داره، ۱اوکسيجن، ۲ تا هيدروجنبه تركه ميگن تو شهرتون=2 0آثار باستاني دارين؟ ميگه نه ولي دارن ميسازنيکي به رفيقش مي گه : شنيدم تو ظرف شستن به زنت کمک مي کني؟ زن ذليل! مي گه خب مگه چيه . اونم تو رخت شستن به من کمک مي کنهترکه رفت تعليم رانندگي رفيقش پرسيد چطور بود ؟ گفت : گفت خوب بود ولي مربيه خيلي مذهبي بود .. هر طرف من مي پيچيدم مي گفت يا امام رضا يا ابوالفضلتوي قزوين قيمت يك ساعت بازي بيليارد 150 تومان است ولي قيمت يك ساعت تماشاي بازي بيليارد 3500 ‏تومانبه تركه ميگن اگر حالت تهوع بهت دست بده چيكار ميكني ؟ ميگه : من بهش دست نميدمغضنفر ميره سيگار فروشي: آقا سيگاD8 برگ دارين؟ خير. پس يك بسته كوبيده بدينتركه بالاي پل هوايي ايستاده بوده ميگه: حالا ما خر، ما نفهم ، ما بي شعور ... اينجا اصلأ آب ردميشه كه پل زدن؟يه يارو زنگ ميزنه پيتزا فروشي ميگه يه پيتزا مي خواستم. فروشنده ميگه . به نام ... ؟ يارو ميگه . اخ اخ . ببخشيد .به نام خدا , يه پيتزا مي خواستمخطبه عقد رشتي : النكاح السنتي , و بعدش خوش به حال امتي , فقط لطفا نوبتي ؛ هوي عباس آقا جلو نزن غربتيميدونيد اگه يه مرد وارد حموم زنونه بشه چي ميشه؟ زنا ميکشنش ولي اگه يه زن وارد حموم مردونه بشه مردا همديگرو ميکشنيک ترکه براي بار چهارم ميره پيش گيشه و بليط ميخره. يارو بهش ميگه چي شده چرا شما چهار دفعه بليط خريد8 Aن. ترکه ميگه: ‏آخه هر دفعه که ميخوام برم تو سينما اون يارو بليط مو ميگيره پاره ميکنهاز ترکه ميپرسن ميدوني چرا شمشير حضرت علي دو شاخه بوده؟ ميگه ايلده واسه اينکه شبها بگذاره تو برق شارژ بشهرشتيه به زنش ميگه: خانوم جان، چرا اينقدD8 دير اومدي خونه؟ زنش ميگه: آقا جان، يه مرتيكه افتاده بود دنبالم، بيشرف يواش راه ميومدآخونده داشته واسه ترکه حرف ميزده، ميگه: ‏مثلاً اگه سگ بهت حمله کرد بايد اين آيه قرآن را بخوني ترکه ميگه: اما خوبه که آدم يک چوب هم با خودش داشته باشه، چون ممکنه همه سگها عربي بلد نباشند
__._,_.___

No comments: