Sunday, June 21, 2009

ندا! ندا! ندا!
خوردن "ندا" جان باخته راه آزادی ایران


پیکر ندا سلطان آقا که روز شنبه توسط ماموران جنایتکار حکومت خامنه ای از ناحیه گردن هدف گلوله قرار گرفت، امروز تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد. مسئولان مسجد نیلوفر واقع در عباس آباد تهران، مراسم ختم وی را که قرار بود بعدازظهر فردا دوشنبه برگزار شود، لغو کردند. تصویر زیر لحظه تیر خوردن "ندا" را نشان می دهد
عکس از خبرگزاری فرانسه

مسئولان مسجد نیلوفر واقع در عباس آباد تهران، مراسم ختم وی را که قرار بود بعدازظهر فردا
دوشنبه برگزار شود، لغو کردند.

No comments: