Tuesday, February 12, 2008

من هيچ نقشی در محاکمه رحيمی نداشتم


ابراهيم يزدی: من هيچ نقشی در محاکمه رحيمی نداشتم
ميزان نيوز متعلق به جریان موسوم به ملی مذهبی ها: سالگرد انقلاب، بهانه مناسبی است تا به خاطرات آن ايام پرداخته شود. عده ای از سلطنت طلبان و طرفداران خاندان پهلوی مدعی هستند دکتر ابراهيم يزدی، نقش مستقيمی در اعدام تيمسار رحيمی - رييس شهربانی تهران در زمان انقلاب - داشته است، چنانچه در برنامه های تلوزيونی‌شان می‌گويند وقتی رحيمی حاضر به انجام دستور يزدی - مبنی بر اين که رحيمی دستور دهد ارتشيان ديگر به وظيفه‌ی خود عمل نکنند - نشد، يزدی شروع به ناسزا گفتن به رحيمی می‌کند، رحيمی به خشم می آيد و گوش يزدی را نوازشی سخت می‌کند. دکتر يزدی دستور قطع يد رحيمی و سپس اعدام او را می‌دهد.
در مصاحبه ای با دکتر يزدی و دکتر احمد صدر حاج سيد جوادی، که هر دو در گفتگوی با تيمسار رحيمی حضور داشتند، ماجرا به تشريح بيان شده است.
در اين فيلم کوتاه، دکتر يزدی می گويد: "من از او خواستم از ارتشيان بخواهد که به پادگان ها برگردند و ديگر به مردم شليک نکنند ولی او گفت آن‌ها به وظيفه خود عمل می‌کنند. من گفتم مثل هيفده شهريور؟ او جواب داد هر چه قانون بگويد... صحبت من با رحيمی همين اندزه بود."
وی در رابطه با فرمان اعدام رحيمی می گويد: "به استناد حرفی که رحيمی زده بود که من به شاه سوگند خورده ام و به حرفم وفادارم، آقای خمينی گفت اين نظاميان هنوز باور نکرده اند که انقلاب پيروز شده و نگرانيشان اين بود که با هليکوپتر مدرسه علوی را بمباران کنند. خود آقای خمينی به خلخالی گفت اين چهار نفر را- ناجی، خسروداد، نصيری، رحيمی- ببريد بزنيد."
دبير کل نهضت آزادی ايران اضافه می کند که: "ما علی الاصول با اين نوع برخورد که دادگاهی و محاکمه ای نبود مخالف بوديم... خلخالی در کتاب خاطرات خودش در چندين مورد به اين مساله اشاره می کند...می گويد يزدی و بازرگان به شدت با ما مخالف بودند."
سخنان ابراهیم یزدی را بخش دیداری و شنیداری سایت گوش کنید.
ابراهیم یزدی: یکی از آقایان روحانی با هفت تیر کمری هویدار را کشت
میزان نیوز متعلق به جریان موسوم به ملی مذهبی ها: "یکی از آقایان روحانی که آن جا بوده و من مایل نیستم الان اسم او را ببرم در راهرو با هفت تیر کمری خودش او را می کشد. بدین ترتیب آقای هویدا را می برند روی صندلی اش می نشانند و عکس بر می دارند و حکم اعدامش را برایش قرائت می کنند و بعد می برند. اصلا چنین چیزی نبود که اعدامش بکنند."
دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران در سالگرد انقلاب اسلامی در فیلم کوتاهی در خلال بیان خاطراتش مطالب جدیدی را از اعدام هویدا مطرح کرده است.
وی در این فیلم می گوید: وقتی هویدا را از پادگان جمشیدیه به مدرسه ی رفاه آوردند به من گفت که فلانی من حرف های زیادی دارم که باید بزنم. این خیلی طبیعی بود فردی که 14 سال نخست وزیری یک نظام را کرده است اطلاعات بسیار گسترده ای از درون نظام داشته باشد. پیش فرض من این است که می خواست راجع به نظام گذشته حرف بزند.
من با توجه به این که اطرافیان شاه یک عداوت خاصی با هویدا پیدا کرده بودند و به همین دلیل او را به زندان انداخته بودند نگران بودم که در آن اتاقی که همه ی فرماندهان نظام قبل در آن بودند او را در آن اتاق خفه اش بکنند.
بنابراین من در مدرسه ی رفاه یک اتاق دیگری را ترتیب دادم که هویدا را آن جا تنها نگهداری کنند. من به آقای خمینی گفتم که هویدا اسرار زیادی دارد. زمانی می شود که ما می گفتیم خاندان پهلوی فاسد بودند و روابط کثیفی داشتند، خب ما مخالف بودیم و می توانستیم هر حرفی را بزنیم. اما نخست وزیری که 14 سال مسئول بود است می خواهد حرف بزند .باید بگذاریم حرفش را بزند. آقای خمینی پیشنهاد من را پذیرفت. به خلخالی گفت همان جور که فلانی می گوید عمل کنید.
دکتر یزدی در جواب سوالی در مورد نحوه ی اعدام هویدا می گوید: هنگامی که هویدا شروع کرد که بگوید در دوران 14 ساله زمامداری او به عنوان نخست وزیر شاه چه اتفاقاتی افتاده است و خاطراتش را بیان بکند، رییس جلسه به دادگاه تنفسی کوتاه می دهد. موقعی که هویدا به راهروی دادگاه می آید یکی از آقایان روحانی که آن جا بوده و من مایل نیستم الان اسم او را ببرم در راهرو با هفت تیر کمری خودش او را می کشد. بدین ترتیب آقای هویدا را می برند روی صندلی اش می نشانند و عکس بر می دارند و حکم اعدامش را برایش قرائت می کنند و بعد می برند. اصلا چنین چیزی نبود که اعدامش بکنند.
دکتر یزدی در ادامه با تاسف از این که با مرگ زود هنگام هویدا مملکت ما را از یک سری حقایق تاریخی اش محروم کردند بیان می دارد: اگر هویدا سخن می گفت به نفع چه کسی و به ضرر چه کسانی بود!؟ قطعا اگر هویدا مجال پیدا می کرد که سخن بگوید سخنانش به نفع شاه و اطرافیان حاکم او نبود. بنابراین من این احتمال را مردود نمی دانم که کسانی که نفوذ کرده بودند در آن جا برای آن که هویدا حرف و سخنی نگوید به دست آن فرد او را کشتند. تا در همین جا پرونده مختومه بشود. هویدا به این ترتیب کشته شد."سخنان ابراهیم یزدی را بخش دیداری و شنیداری سایت گوش کنید.

No comments: