Wednesday, January 06, 2010

ک خبر خوش و اختصاصی به نقل از سایت: جنبش همبستگی دانشجویان ایران

یک خبر خوش و اختصاصی به نقل از سایت: جنبش همبستگی دانشجویان ایران
http://iranian-students-solidarity6.blogspot.com/
خبر اختصاصی:

بجز "سیدعلی گدا" و آقا مجتبی، بقیه خانواده به مسکو پریدند


طبق گزارش یاران نفوذی ما، دارالخلافه خلیفه مسلمین از ساعت 1:30 بامداد امروز (حدود چهار ساعت پیش) پنجشنبه 17 تیرماه خلوت شد زیرا بجز از خود "سیدعلی گدا" و مجتبی که رهبر و هماهنگ کننده چماقداران و قداره بندان معروف به لباس شخصی ها است و هنوز وجودش در کنار ابوی گرامیش ضروری می نماید، بقیه اعضای خانواده (حتا همسر آقا مجتبی و فرزند او که نوه نورچشمی سیدعلی گداست) با جت اختصاصی حضرت خلیفه بسوی مسکو پرواز کردند.

به گزارش یاران ما در نهادهایی که هماهنگ کننده این سفر هستند، در تاریخ هفتم دیماه یعنی یکروز پس از عاشورای خونین تهران یکی از محارم و نزدیکان حضرت خلیفه؛ بنام "سید حسین مراغه ای" برای ماموریتی خاص، بی سروصدا به روسیه رفت و طی اقامتی 5-6 روزه در مسکو ملاقات هایی با ژنرال بی ستاره "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر و همچنین "مدودیف" رئیس جمهور روسیه پیام سیدعلی گدا مبنی بر درخواست فرستادن افراد خانواده به روسیه را با آنان درمیان نهاده و درخواست محل اقامتی که شایسته خانواده خلیفه مسلمین باشد نمود که در نهایت همسر پوتین در آخرین روز اقامت سیدحسین مراغه ای در هتل محل اقامت او حاضر شده و قول داد و تعهد نمود که تا هرزمانی که لازم باشد، کاخ اختصاصی خویش در حومه مسکو را که دارای گارد محافظ مخصوص می باشد در اختیار افراد خانواده سیدعلی گدا قرار خواهد داد.

با این قول و مساعدت در ساعت 1:30 بامداد امروز تمامی افراد خانواده سیدعلی و همچنین چند تنی از گردن کلفت ترین و بیرحم ترین افراد گارد اختصاصی کاخ خلیفه مسلمین در ایران (برای اطمینان خاطر و مراقبت ویژه) همراه با اهل بیت رهبر دجالان، بی سر و صدا با جت اختصاصی حضرت خلیفه بسوی مسکو پرواز کردند.

ما به محض دریافت خبرهای گسترده تر و بیشتری درین زمینه از سوی یاران خویش، در اطلاعیه های بعدی آن را برای آگاهی همگان انتشار خواهیم داد.

No comments: