Sunday, January 31, 2010

آیت الله حائری شیرازی

در این ویدئو که از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ضبط شده بود، یک مقام جمهوری اسلامی ( آیت الله حائری شیرازی) از رسانه رسمی کشور، به اعدام بدون محاکمه ۳۰ نفر از مخالفین نظام پس از دستگیری اعتراف نمود و گفت این ۳۰ نفر را عصر بازداشت کردند و بدستور دادستان انقلاب، همان شب همگی اعدام شدند.همچنین در این خطابه تلویزیونی... وی دو بار صریحاً به مردم و به نیروی انتظامی دستور داد تا جائیکه می توانند معترضین را بکشند و هر چه بیشتر بکشند بنفع نظام است. وی نسبت به دستگیری مخالفین هشدار داد و بازداشت افراد را باعث عزیز شدن آنها دانسته و گفت که نباید با دستگیری معترضین سبب عزیز شدن آنها شوید، فقط آنها را بکشید، که در این اظهارات روی صحبت وی بخصوص در مورد رهبران جنبش سبز بود که صراحتاً از بلندگوی رسمی کشور، دستور قتل آنان را صادر کرد.


حذف ویدیو از یوتیوب

این ویدیو كه می تواند مورد استفاده و مدركی از سوی سازمانهای فعال حقوق بشر باشد و بعنوان سندی بر علیه نظام حكومت مذهبی جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی قرار گیرد، پس از انتشار آن در یوتیوب توسط اشخاصی وابسته به حكومت و با تلاش فراوان توانستند سبب حذف این ویدئو از یوتیوب شوند و علت آنرا نقض کپی رایت گزارش کرده اند


No comments: