Saturday, November 21, 2009

خانه شکنجه

یافت شدن بزرگترین و پنهانی ترین شکنجه گاه رژیم در شهر تهران

ایران یاران ، به گونه ای گسترده این پیام را پخش نمایید

ایرانیان، برای رهایی زندانیان در بندمان بکوشید

از هم میهنان بیرون از کشور خواهشمندیم این پیام را به زبان کشوری که در آن هستید برگردانده و برای ارگانها و سازمانهای جهانی بفرستید.


هم میهنان به آگاهی می رساند بنابر کوشش پارتیزانهای آزادی خواه ایران زمین برای یافتن زندانهای پنهانی رژیم ننگینتر از ننگین اسلامی ، بزرگترین شکنجه گاه پنهانی رژیم ددمنش اسلامی در تهران یافت شد.

این بازداشتگاه بالاتر از میدان هفت تیر می باشد و ساختمانیست که بی گمان بیشتر شهروندان تهرانی آنرا دیده اند ولی هیچکس گمان نبرده است این ساختمان که از چند سا پیش هیچگونه رفت و آمد و خرید و فروشی در آن انجام نمی شود چیست. در سال پیش نماسازی و نوسازی این ساختمان آغاز شد و به گونه ای زیبا که درون چرکینش را پنهان سازد آزین شد و در زمستان سال گذشته این کار به پایان رسید ولی تا امروز هیچگونه کار بازرگانی مردمی یا هرگونه کار دیگری مگرشکنجه ایرانیان در آن انجام نمیشود. نوسازی این ساختمان از این رو بود که همگان گمان کنند این ساختمان برای نمونه بناست فروشگاه شهروند یا چنین چیزی بشود. در بالای پشت بام بلند آن سه دیش ماهواره ای بزرگ و کوچک از سوی ناجا کارگزاری شده که یکی در نمای جنوبی که به سختی دیده می شود و دو دیگری درنمای شمالی آن می باشند.دوربینهای گردان با برد بالا نیز در دور تا دور آن کار گذاشته شد. و در درگیریهای گسترده مردم دلیرمان در میدان 25 شهریور(هفت تیر پیشین) ، فیلمهای همین دوربینها بودند که از سیمای سیاه رژیم بخش شد. از یکی از کوچه های کناری ساختمان نیز راهی برای پارکینگ آن می باشد. پارتیزانهای تهران در ماه گذشته به گونه شبانه روزی این ساختمان را زیر دید خود داشتند ولی یک بار هم از هیچکدام از راههای روی زمین به آن رفت و آمدی انجام نشد و اینکه پی بردند که بویژه شبها مزدوران رژیم در کوچه های گرداگرد آن گشت زنی می کنند.ولی در این ساختمان چی می گذرد؟
بنابر کاوش شبانه روزی پارتیزانهای تهران که آرمنشان آزادی زندانیان بی گناهمان از چنین ویران خانه هاییست ، این ساختمان در روی زمین هیچگونه رفت و آمدی ندارد ولی در زیر آن پهنه گسترده ای از راهها و زندان و شکنجه گاهی بزرگ ساخته شده است. آنگونه که آگاه شدیم این زندان گنجایش نگهداری 300 زندانی در زمانهای کوتاه و شکنجه شبانه روزی آنان بدون آنکه فریادشان به روی زمین برسد را دارد. گرچه نمای جلویی ساختمان کور و بدون دید است، ولی برخی شبها در پنجره های پشتی چراغها روشن و خاموش می شوند که نشان از آمد و شدی در درون ساختمان نیز هست.


درست در زیر این ساختمان تونل متروی تهران از ایستگاه هفت تیر به ایستگاه تخت طاووس (مفتح) می باشد و این تونل در این میان دارای راههای بسیاری که به همین خواسته از سوی رژیم ساخته شده است می باشد. راههایی که این شکنجه گاه را به سراسر تهران و بویژه به گمان بسیار به زندانهای بزرگی چون اوین نیز پیوند میدهد. رژیم اسلامی می تواند با دور بودن از دوربینها و هیاهوی آشکار شدن این ددمنشی ، بر سر زندانیان و مردم بی گناهمان هر چه می خواهد بیاورد و جابجایی زندانیان یا پیکره پاره پاره آنها از همین تونلهای ترس زیرزمینی ، شدنیست. و همچنین با آشکار شدن و لو رفتن این زندان ، با شتاب تونلهای دسترسی به آن را کور کرده و از درون ساختمان نیز هر گونه دسترسی به زمین را ببندد. چنین زندانهایی که با بهره گیری از تونلهای مترو ساخته می شوند در شهرهای دیگر مانند تبریز نیز می باشند.


پارتیزانهای تهران پافشاری می کنند که بنابر آگاهی ای که به یاری چند تن از گماردگان رژیم که در دل آرزوی سرنگونی فرماندهان خود را دارند بدست آورده اند ، 3 بند زیر زمین این ساختمان بزرگترین شکنجه گاه رژیم اهریمنی اسلامیست و در این چند ماهه شمار بسیاری از ایرانیان را در آن شکنجه داده و کشته اند. در زمانی که روزانه هزاران زن و مرد از پیاده روی دل انگیز! جلوی این ساختمان می گذرند ، جوانان و زنان و مردان ایرانی در زیر این ساختمان با بدترین و بدترین شکنجه ها روبرو هستند. زنان و مردانی که آرزوی شنیدن فریادهای کمک کمک خود را از سوی ما دارند. رفت و آمد مترو ولرزش پدید آمده از آن نیز خود گونه ای از شکنجه ای دردناک برای دربندشدگانمان است و اینکه این بهترین جا از دید رژیم شوم اسلامی برای شکنجه گاه است.


شکنجه گاه که گمان می کردند تا سالهای سال پا برجا خواهد ماند و رسوا نخواهد شد. ولی ماه هیچگاه پشت ابر نمی ماند.

هم میهنان ، سازمانهای آزادی خواه ، مبارزین ، چریکها ، پارتیزانها ، آرتشی ها ، سردارانی


که خود در گرداب رژیم هستید ولی در دل با مردم ،


در این ساختمان جوانانمان را پاره پاره می کنند

همه و همه باید و باید برای آزادی جگر گوشه هایمان از دوزخهایی چنین بکوشیم


نگذاریم فریاد درد و شکنجه زندانیانمان نا شنیده خاموش شود. به رژیم هشدار می دهیم که اگر زندانیان ما را آزاد نکنید ، گروههای کماندویی و پارتیزانی ایران زمین در یورشهای گسترده ، گروگانگیری را از خانه های خودتان آغاز خواهند کرد.


ای اهرمنان ، شما با کاشتید


امروز ، توفان درو کنید


توفان سپید ما مردم آزادی خواه ، دار و دسته سیاه شما را در خود نابود خواهد کرد

هم میهنان ، مبارزه همه سویه را برای سرنگونی رژیم بکار بندید. با این ددمنشان اسلامی نباید با ادب و فرهنگ سخن گفت ، که ، می بایست با این کفتاران دهان کف کرده که چیزی مگر دریدن در نهادشان نیست ، با زبان خودشان سخن گفت . این نادانیست که جلوی کفتاران و شغالان که دریدن و خونریزی را جشنی در راه الله خونخوارشان می پندارند، ایستاد و تنها با یک شیوه مبارزه کرد. نه ، نه ، در این زمان می بایست دست ر گرز سیهای کش برد و فریاد زد و خروشید و تن به تن و رو در رو بسان * رستم فرخزاد بزرگ * با این دیوان جنگید. اینچنین است ، که ایرانمان رههایی راستین را در آغوش خواهد گرفت

این نبرد آیین هزاران ساله پارسیان با نافرهنگ پست و بیابانی تازیان است


ایرانی خدایت آزاد آفرید ، آزاد باش

 
به امید پیروزی نیکی بر پلیدی


پارتیزانهای تهران


سیمرغ بیداری ایرانیان

No comments: