Thursday, November 26, 2009

Identity of the iranian regime`s SS-soldiers شكنجه گران را بشناسيم

شكنجه گران وعوامل مستقيم سركوب قيام سراسري و نزديكان احمدي نژاد را بشناسيم

No comments: