Monday, December 28, 2009

ضد انقلا ب آغاز درگیری - اقدامات مردم

داشتم سی ان ان را میدیدم که مشغول مصاحبه با برجسته ترین ملای مکلا ( البته شاید بغییر از تیترا پارسی.) یعنی محمود امیر احمدی بود که استاد دانشگاه راتگرز است و بطور واضح یکی از پشتیبانان رژیم مخوف جمهوری اسلامی؛ که داشت دور خبر مربوط به اعتراضات مردم شعبده بازی میکرد و سعی داشت به آمریکا هشدار دهد که از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی حمایت نکنند. او میخواست به آنان بقبولاند که ممکن است چیزی بد تر از این رژیم ددمنش و خونخوار جایگزین آن شود.

راستی چه چیزی امکان دارد بدتر از این باشد؟ منظورش چیست ؟ آیا مجاهدین خلق را میگوید؟
در مقایسه با رژیم ملاها اگر مجاهدین بهتر نباشند مسلمأ بد تر نیستند.
برای این نوشتار هم ترجمه فارسی تعبیه شده و هم شواهدی با ودیو از اتفاقات ایران .
سناتور جان کری که از اوباما دستور گرفته بود برای حمایت از رژیم ملاها به ایران برود با دیدن اتفاقات اخیر بر جان خود بیمناک شد و سفر خود را لغو کرد. اوباما نیز که ایستادگی و فداکاری ملت ایران را در براندازی این رژیم سفاک دید بسیار از بی سیاستی خود که در چنین موقعیتی داشت نمایندگانی برای سازش با آخوندها به ایران می فرستاد شرمنده شد و برای پوشانیدن میزان ندانم کاری خویش این مآموریت را بکلی تکذیب کرد. ( بدبختانه گفته شده است که این ماموریت لغو شده امکان دارد دو باره زنده شود)
رهبر عالیه علی خامنه ای نیز هفته پیش بخود لقب امام بخشید و خود را هم وزن رهبر انقلاب یعنی خمینی که لقب امام داشت و بنیان گذار جمهوری اسلامی بود اعلام کرد . چنین لقبی شخص را مآموری از طرف خدا می داند که فرامین او بعنوان فرامین خدا باید توسط شیعیان اجرا شود. البته امام دوازدهم شیعیان اکنون غایب محسوب میشود. رژیم اعلام کرده است که او در یک چاهی در تهران است و از مردم خواسته است برا ی خوراک و لباس امام اعانات بداخل چاه بیاندازند. لذا امام شخصأ حضور ندارد و خامنه ای خود را نماینده او میداند و دستور داده است هلیکوپترها مرتبآ با پرواز در فضای نیاوران او را محافظت کنند. ضمنأ محافظان او غالبأ از مزدوران فلسطینی هستند که توسط مجتبی پسر دوم او استخدام شده اند.و جالب است که این فلسطینی ها مجرمینی هستند که از داخل زندانهای فلسطین خریداری شده اند و شیعه هم نمی باشند بلکه ثنی هستند

از زمان استقرار جمهوری اسلامی و اعدام گروه های زیادی از جوانان بیگناه برای اولین بار است که در سیرجان تعداد زیادی مردم به محل اعدام دو جوان رفته و توانستند دو بار این اعدام را بهم زده و این دو جوان را نجات دهند. که البته این عمل شوک شدیدی برای رژیم بود. مراجعه به اولین ودیو بشود. گرچه آنها نتوانستند اینکار را انجام داده جان این دو نفر را نجات بخشند ؛ اما این نافرمانی مدنی و این درگیری با رژیم چیزی بود کاملأ بیسابقه در سی سال گذشته در حکومت جمهوری اسلامی
در یک حادثه دیگر مردم غیر مسلح به یک اتوبوس که حامل عده ای از دستگیر شده گان در تظاهرات بود حمله ور شده و توانستند مردم توقیف شده در اتوبوس را نجات دهند که این مسئله هم بسیار قابل اهمیت است.


تظاهر کنندگان اقدام به دستگیری تعدادی از بسیجیان و پاسداران نموده و آنان را در خانه های خود زندانی کرده اند. در تظاهرات قبلی سه نفر را که عرب فلسطینی بودند دستگیر کرده بوده اند ولی این بار گفته شده پنجاه الی شصت نفر دستگیر شده اند.

مردم از سراسر شهر با اتوبوسها معمولی شهر به مرکز تظاهرات رفته و به آن می پیوستند.
در یک حادثه دیگر مردم غیر مسلح به یک اتوبوس که حامل عده ای از دستگیر شده گان در تظاهرات بود حمله ور شده و توانستند مردم توقیف شده در اتوبوس را نجات دهند که این مسئله هم بسیار قابل اهمیت است.


تظاهر کنندگان اقدام به دستگیری تعدادی از بسیجیان و پاسداران نموده و آنان را در خانه های خود زندانی کرده اند. در تظاهرات قبلی سه نفر را که عرب فلسطینی بودند دستگیر کرده بوده اند ولی این بار گفته شده پنجاه الی شصت نفر دستگیر شده اند.

مردم از سراسر شهر با اتوبوسها معمولی شهر به مرکز تظاهرات رفته و به آن می پیوستند.
در زیر میتوانید اخبار و ویدیو های مربوطه را به بینید. یک گروه غیر رسمی نظامی هم اعلامیه ای در پیوستن و حمایت از مردم صادر کرده است.
چنانکه این مسئله صحیح باشد اکنون مردم حامیان مسلحی خواهند داشت.
ولی بهر حال استفاده از اصطلاحاتی مانند قانونی و یا بر طبق قانون موجب شده تفسیر گران تبعیدی اخطار کنند که این اعلامیه ها از جانب احمدی نژاد و یا کسانی است که مایلند یک کودتای نظامی توسط سپاه به نفع بعضی از ملاهای دیگر بکنند تا خامنه ای را بر دارند و ملاهائی مانند رفسنجانی و یا کروبی را تقویت کنند در حالیکه رژیم اسلامی با تمامیت ان مردود است و این حیله ایست که بتواند مخالفان را بفریبد و نیروی نظامی را برای همکاری با رژیمی نظامی مذهبی بکار گیرد.
پیشنهاد جمهوری ایرانی بجای جمهوری اسلامی یک تغییر کوچک و مستقیم است که قدرت را از کف ملایان به دست یک گروه ارتشی سکولار بدهد
بهر حال باید منتظر آینده باشیم. در این اثناء رویا روئی مردم با رژیم همچنان با شدت تا ساعات اولیه صبح در تهران ادامه یافت و صدای فریاد الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور مردم فضای تهران را پر کرده بود.
میر حسین موسوی رهبر جنبش سبز دعوت به اعتصاب عمومی کرده است و به او پیشنهاد تشکیل دولت موقت کرده اند. ( قابل توجه است که برادر زاده اش علی در این تظاهرات اخیر در خیابان کشته شد.) گفته میشود که این قتل اتفاقی نبوده بلکه یک ترور حساب شده بوده و جسد او را نیز از بیمارستان ربوده اند که تاکنون هیچ خبری از آن نیست و همه اظهار بی اطلاعی میکنند. مردم ایمان دارند که این جسد بدستور خامنه ای ربوده شده.
دانشجویان مخالف به زنان پیشنهاد کرده اند که حجاب و لباسهای اسلامی را نپوشند و به خیابان ها بیایند. تاریخی که برای این عمل تعیین شده همان تاریخی است که رضا شاه کبیر بنیان گذار سلسله پهلوی در آن روز پوشیدن چادر که نوعی پوشش سر تا پا می باشد را ممنوع ساخت و هدف او رها ساختن زنان از قوانین بسیار ضد زن ملاهای شیعه بود. گرچه او پوشیدن کلاه را برای زنان ممنوع نکرد و اختیار را به خود زنان داد.
اغلب پلیسهای ضد شورش از فرمان تیر اندازی مستقیم بسوی تظاهر کنندگان سر باز زده اند . گرچه کسانی با تیر اندازی مستقیم عده ای را به قتل رسانیده اند اما غالبأ آنها تیر هوائی شلیک کرده اند. با اینهمه گزارش میشود که حدود صد و پنچاه نفر کشته شده اند.


بخشی از شهرها منجمله میدان ولی عصر در تهران بدست تظاهر کنندگان افتاده است و پلیس ضد شورش دیگر کنترل این نقاط را در دست ندارد.

بعضی از گزارشها حاکی از این بود که سه شهر تهران و قم و اصفهان در دست پلیس نیست. و حتی تعدادی از پلیس ضد شورش لباسهای نظامی خود را در آورده و به تظاهر کنندگان پیوسته اند. غالب مخالفین قم مذهبیونی هستند که با خامنه ای مخالفند
رانندگان تاکسی در اطراف فرودگاه گزارش داده اند که صفی از بنز های مشکی ضد گلوله به فرودگاه وارد میشوند و پنج هواپیمای جت آماده اند که این مسافران را که همه از سران مملکت هستند از کشور خارج کنند

تظاهرات کنندگان یک کامیون را که حاوی وسائلی مانند تیر گاز و کلاه خود و چماق برای پلیس ضد شورش بوده گرفته اند و پس از تخلیه آنرا آتش زدند.


و همچنین شب گذشته در سیرجانWhat a bloody shame.....

در حالیکه که ایران به آتش کشیده میشود و بیش از ۱۵۰ کشته میدهد اوباما بی‌ اعتنا در هوایی تفریح می‌کند

اطلاعیه شماره ۲ ستاد هماهنگی نیروهای مسلح مقاومت ملی (نیرو) و توضیحات در رابطه با عملیات آزادی

۷ دی ماه ۱۳۸۸
به نام خداوند متعال

با سلام به ملت شریف و دلیر ایران، اطلاع میرسانیم

۱. مراحل، اصول و اهداف عملیات آزادی در اطلاعیه ۵ دی ماه ۱۳۸۸ بطور کامل درج شده و لزوم به تحریف یا تغییر دیده نمیشود.

۲. وقت بندی برای شروع عملیات آزادی در محل خدمت بر عهده ی ستاد تشکیل شده آن محل و با در نظر گرفتن تمامی ضوابط امنیتی و امکانات موجود میباشد.

۳. اطلاعیه مذکور خطاب به هموطنان رزمنده نیروهای نظامی و

انتظامی میباشد.

۴. نیروهای بازمانده ی حکومتی قادر به نبرد با گروهان نظامی، بخصوص با پوشش زرهی نمی باشند.

۵. به برادران نیروهای انتظامی و بسیجی مایل به تسلیم و پیوستن به مردم توصیه میشود با نشان دادن علامت پیروزی و فریاد زدن "آزادی" خود را به معترضین شناسایی و به آنان بپیوندند.

۶. نیرو ستادی غیر سیاسی و خودجوش متشکل از رزمنده های ایرانی از تمامی شاخه های نیروهای نظامی و انتظامی میباشد. نیرو سازمان ی مستقل نبوده و نخواهد بود بلکه نام برگزیده برای ستاد هماهنگی رزمنده های مخالف حکومت اشغالگر و تحمیلی مابین نیروهای مسلح و انتظامی جمهوری اسلامی ایران میباشد. نیرو خواستار حکومت یا نظارت بر آن نمیباشد و نخواهد بود و با پایان عملیات آزادی و پرهیز از درج اسامی اعضا ی ستاد، منحل خواهد شد.

۷. عملیات آزادی برابر قوانین نظامی و اساسی در صورت تصرف میهن و اشغال غیر قانونی حکومت میباشد و بدینترتیب وظیفه ی رزمنده های فعال و اسبق که خود را به سوگند دفاع از ملت و میهن موظف میدانند.

۸. به مبارزان متحد و همسو یادآوری میشود: مسئولیت حفاظت از نیروهای تسلیم و دستگیر شده حکومتی و جمع آوری تسلیحات و مهمات برای جلوگیری از مسلح شدن شهروندان را بر دوش دارند.

۹. درخواست ما از دوستان غیر نظامی و انتظامی فقط اطلاع


رسانی میباشد.

پیروز باشید

No comments: