Monday, December 21, 2009

روشهای گوناگون مبارزه با عوامل رژیم اشغالگر

http://bit.ly/5AWwBOاين ماه، ماه خون است
سد علي سرنگون استhttp://www.youtube.com/watch?v=A0qTAOiApiY

روشهای گوناگون مبارزه با عوامل رژیم اشغالگر

در سالگرد رهائی آذربایجان، وقت آن فرا رسیده تا برای رهائی میهن از چنگال رژیم جنایتکار اسلامی که همه روزه بی درنگ به جنایاتش علیه مردم شریف ایران ادامه میدهد اقداماتی عملی و فراتر از مبارزات مسالمت آمیز صورت گیرد. ممکن است بعضی مخالف درگیریهای فیزیکی با رژیم اشغالگر و عوامل مزدورش باشند و بر ما خرده گیرند که درگیریهای فیزیکی ممکن است که رژیم را عصبانی کند. هم میهنان گرامی، بسیاری از جوانان معصوم میهنمان بی دلیل و در کمال مظلومیت طعمۀ این رژیم وحشی و ددمنش شدند که شما نام و چهرۀ بیگناه آنانرا خوب میشناسید و بخاطر دارید. گناه این فرزندان مام میهن چه بود که خون پاکشان بایستی بر خاک ریخته میشد و ریخته میشود؟ تا به کی باید تحت تأثیر تبلیغات رژیم و عوامل داخلی و خارجیشان منفعل باقی بمانیم تا این سفاکان بدون هیچ رحم و مروتی به سراغ تک تک آحاد ملت ایران بیایند و چون گرگانی خونخوار ما را گوسفندوارانه به خاک و خون بکشند؟
زمان، زمان تصمیم گیری است! یا رهائی میهن و ملت بزرگ ایران و یا در اسارت و ذلت باقی ماندن! تصمیم باید گرفت!
هر روز که ایران ما در اشغال این ضحاکان بماند، مار دوشان مغزهای بیشتری را برای ارضاء عتششان خواهند بلعید.
زمان، زمان احیاء غرور و غیرت ملی و باز پسگیری آب و خاکمان است. همه در این زمان باید به ندای وجدان پاسخ گویند و پا در جای پای پدران و مادرانمان بگذارند که در گذشته های دور و نزدیک با دستی خالی ولی قلبی آکنده از عشق به میهن از این آب و خاک دفاع کردند. امروز نوبت ماست که این آب و خاک مقدس را حفظ کنیم و آنرا از چنگال ددمنشان بیرون بکشیم.

در زیر به نکاتی اشاره شده است که میتواند در این مبارزه تعادل قدرت را به نفع ملت تغییر دهد.
مهم است که توجه داشته باشید که اکثر عوامل رژیم مزدورانی هستند که برای پول فقط کار میکنند. ما باید خرج مبارزه را برای رژیم بالا ببریم به نحوی که مزدوران از انجام اوامر رژیم سر باز زنند و با مردم درگیر نشوند.
ایجاد ترس توسط رژیم در میان مردم بزرگترین عامل برتری عوامل رژیم بر مردم است، این عمل باید توسط عملیات ویژه بر عکس گردد و ترس در میان عوامل رژیم چیره گردد. ایجاد ترس میتواند بوسیلۀ صدمات مالی و جانی به عوامل رژیم و وابستگانشان و یا تهدیدات گوناگون صورت پذیرد.
پیشنهاداتی به ما رسیده که در زیر برای بررسی شما و دوستانتان به نظرتان میرسانیم.
1 – همانگونه که همگان دریافته اند، مبارزه در شب میتواند بسیار مؤثر باشد، چون شب پوششی است برای حمله و گریز و اختفا. در گیری شبانه از نظر روانی میتواند اثرات ترس آوری را برای دشمن بوجود آورد.
2- شناسائی مراکز بسیج و ایجاد ترس در میان آنها توسط خرابکاری در سیستمهای برق رسانی و مخابرات و ایجاد حریق.


3- شناسائی منازل عوامل دشمن و شعار نویسی بر دیوارهای آنان یا پرتاب اخطاریه و تهدیدات از روی دیوار بداخل منازل آنان بمنظور مشوش نمودن افکار افراد خانواده هایشان و ایجاد ترس و تشویش در میانشان که میتواند بر اعمال مزدوران و خنثی نمودن آنان اثر مستقیم داشته باشد. این کار را میشود با بدست آوردن شمارۀ تلفن آنان و تلفنهای مکرر نیز انجام داد.


4- بصورت گروهی که همدیگر را میشناسید، خود را به لباس و شباهت عوامل رژیم در آورید و در موقعیت مناسب بعضی از آنان را به دام بیاندازید تا آنان را تخلیۀ اطلاعاتی نموده و به نسبت آنانرا مجازات کنید.5- ساختن اسپری فلفل را سعی کنید بیاموزید، ولی اگر از اسپری فلفل نتوانستید استفاده کنید، میتوانید از پودر نرم شدۀ فلفل نیز برای پرتاب به چشم مهاجمان نیز استفاده کنید.6- هیچگاه پیش از انجام هرگونه عملیات به همراه دوستانتان، محلی را برای ملاقات پس از عملیات تعیین نکنید و تنها پس از انجام عملیات، با تلفن و بصورت رمز با هم قرار بگذارید تا در صورت اسارت یکی از همرزمانتان، دیگران از خطر اسارت مصون بمانند.7- همیشه پیش از عملیات، منطقۀ عملیاتی را شناسائی و راههای گریز را به دقت به خاطر بسپارید.8- پیش از عملیات، سلاحهای مورد نیاز خود را در مکانهائی در اطراف منطقۀ عملیاتی مخفی نمائید تا در موقع ضروری از آنها استفاده کنید.9- از میخهای چهارپر و یا تکه های سیمهای خاردار و دیگر اقلام مشابه برای ریختن در راه خودروهای دشمن استفاده کنید. این وسائل را میتوانید از پیش در مکانهائی مخفی نموده تا در زمان ضروری مورد استفاده قرار گیرند.10- نیروهای مقاومت فنلاند در مقابله با تانکهای شوروی، با مخلوط بنزین یا الکل با روغن سوخته در بطریهائی که سرآنها را تکۀ کهنه ای میپوشاند توانستند دشمنانشان را بزانو درآورند.11- بخاطر بسپارید که اگر کسی با باتوم یا هر اسلحۀ سردی یه شما حمله کرد، بر خلاف طبیعت انسانی، بجای پشت نمودن به مهاجم، با یک جهش بطرفش حمله نموده و خلع سلاحش نمائید. در این مورد به ویدیوهای تعلیمی موجود رجوع کنید.12- برای هرگونه درگیری و عملیات، بقول معروف بیگدار به آب نزنید و حتماً خود را آماده سازید و با دوستانتان تمرین کنید. اگر چه تعدادی از عوامل دشمن برای جنگ تن بتن تعلیم دیده اند ولی اکثر آنان عملگان روزمزدی هستند که فقط بلدند چوبی یا کابلی را بدور سرشان بچرخانند و گله ای حمله کنند. در صورت نفوذ میان آنان و ایجاد پراکندگی، براحتی میشود آنان را مرعوب و مغلوب نمود. شواهد بسیاری است که وقتی این عوامل دشمن با هجوم مردم روبرو شده اند، یا فرار را بر قرار ترجیح داده اند و یا گوشمالی شده اند.
هم میهن
از همه چیز مهمتر اینست که من و تو برای آزادی میهن و دفاع از ناموس ملیمان مبارزه میکنیم.
راه ما، راه حق است و راه دشمن اشغالگر راه ناحق و ظالمانه است.
در مبارزه هیچگاه درنگ نکن! یک لحظه درنگ و تردید برابر با مرگ است!
دشمن را از میان بردار، پیش از آنکه دشمن بتو آسیب رساند.

تصمیم با توست!

آزادی و احترام و افتخار و احیای فرهنگ ایرانی و هویت ملی!


یا بردگی و خفت و اسارت و سرشکستگی و در چنگال دشمنان مام میهن به هلاکت رسیدن و نابود شدن!
هم میهن
تصمیم با توست!
پیروز و پایدار باشی!

No comments: