Friday, July 17, 2009

احمدی نژاد قربانی شود

خبر بسیار مهم و موثق

دیشب در یک جلسه سری و بسیار محرمانه که بین آقا مجتبی ( پسرخامنه ای ) و چند تن از سران رده بالای سپاه برگزار گردید مقرر شد :

" احمدی نژاد قربانی شود."


اما موضوع از چه قرار است؟

در این جلسه بنابر این شد در صورتی که اعتراضات مردمی همچنان ادامه یابد تا جایی که حاکمیت با خطر روز افزون و بیشتری مواجه شود، باید طبق یک نقشه از پیش تعیین شده و دقیق آقای احمدی نژاد مورد سوقصد قرار گرفته و بطرز فجیعی کشته شود.

اما تبعات این حادثه :

1- سپاه عملا وارد عمل می شود و با یک کودتای تمام عیار و به عنوان بروز وضعیت قرمز و بحرانی در کشور و در خطر بودن اسلام و ولایت فقیه وهم چنین احتمال حمله بیگانگان یا کودتای عوامل آنها در داخل، زمام امور کشور را بدست خواهد گرفت.

2- بعد از چند روز عده ای به عنوان عوامل ترور دستگیر می شوند و در اعترافات خود عنوان می کنند که از اصلاح طلبان و به طور مشخص از طرف آقایان موسوی و کروبی مورد حمایتهای ایدئولوژیکی و لجستیکی بوده اند.

و بدین ترتیب

الف : بهانه لازم و کافی را برای برخورد قهرآمیز با جناح اصلاح طلب و به خصوص با آقایان موسوی و کروبی را خواهند داشت..

ب : مردم ایران که در بهت و حیرت حادثه ترور و عمل کرد سریع و خشن سپاه هستند کاملا ساکت خواهند ماند و تنها نظاره گر خواهند بود.

ج : تمام دولتها و کشورهای جهان بعد از کشته شدن آقای احمدی نژاد در موضع انفعالی قرار خواهند گرفت و به خشونتهای جاری اعتراضی نخواهند کرد.

3- آقای خامنه ای ( ولی فقیه ) از حرف خود مبنی بر عدم تجدید انتخابات پا پس نگذاشته است.

4- همه مخالفان نظام و ولایت فقیه به نحو گسترده و بیسابقه ای و به شدیدترین و بی رحمانه ترین وضع ممکن سرکوب خواهند شد.

5- مدتی بعد در یک انتخابات نمایشی فرد مورد نظر خود را به مقام ریاست جمهوری منتصب خواهند کرد (بدون کوچکترین صدای مخالفی)

6- برای مدت زیادی حاکمیت نظام تثبیت خواهد شد.

No comments: