Monday, July 13, 2009

نفرت و نفرین نامه VIDEOبا ویدیو

پیام آزاد اندیشان ایران به علی خامنه ایآقای خامنه ای؛

شما روزی در زندان به یکی از هم بندان خود گفته اید که «در حکومت اسلامی قطره اشگی از چشم بی گناهی جاری نخواهد شد» ولی امروز در حکومت استبدادی و مطلقۀ شما در سراسر ایران کمتر کسی است که در اثر جور و ظلم بی حدتان، بر حال خود، میهن و هم میهنانش اشکبار نباشد.

مرگ جانگداز ده ها جوان ایرانی از جمله «ندا» که تنها خواسته اشان آزادی کشورشان از چنگال اهریمنی شما و اعوان و انصارتان است همراه با وحشیگری و آدم کشی ماموران ویژه ای که تحت فرماندهی شخص شما از هیچ جنایتی در حق ملت فروگذار نکرده و نمی کنند، چهرۀ کریه و واقعی شما و این رژیم ضد ملی و غیر انسانی اتان را به دنیا آشکار و هویدا کرده است. شما دیگر نمی توانید خود و رژیم دد منشتان را پشت دیوارهای فریب و دغل بازی مخفی کنید.

آقای خامنه ای؛

ملت ایران این به پاخیزی با شکوه خود را که چشمان جهانیان را خیره کرده است برای آزاد شدن، آزاد زیستن، جدایی دین از دولت و برخورداری از آسایش و رفاه همراه با امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و برابری حقوق بحق زنان ایرانی آغاز کرده و باور داشته باشید که با تمام فریب ها و ستم کاری هایتان بدون تردید به سر منزل مقصود خواهد رسانید.

آقای خامنه ای؛

به شما موکدا اخطار می کنیم که می بایست هزاران زن و مرد و جوان آزادی خواهی را که مزدوران ظاهرا ایرانی شما اسیر و زندانی کرده اند را آزاد کنید و قبل از اینکه خون صدها و هزاران "ندای" دیگر از انگشتان کفتار مسلکتان جاری شود این حکومت و رژیم ضد ایرانی را به زباله دان تاریخ بریزید.

جوانان ما و مبارزین راه آزادی ایران سرمایه های بدون جایگزین و آینده ساز کشورند که طی سی سال حکومت خلیفه گونه و غیرانسانی شما آینده آنان و ایران را سیاه و تباه کرده است.

این اخطار ملت ایران به تو و هم دستانت است که باید بروید و بیش از این سبب ساز خشم و انزجار بیشتر ملت که در صورت استمرار در آن بدون شک و بزودی گریبانگیر تو و یکایک دژخیمانت خواهد شد، نشوید.

ملت ما سر جنگ با مذهب خود و روحانیت ملی ایرانی ندارد و قبل از اینکه خشم ملت ترو خشک را بسوزاند ایران و اریکۀ قدرت را ترک کنید و از عاقبت اقدامات ضد ملی و جنایات ضد بشری خود برحذر باشید چون روز مکافات نزدیک است.

آزاد اندیشان ایراناعلام آمادگیبه دنبال حمایت از جنبش ملی و شکوهمند ایرانیان که در خرداد 88 به اوج خود رسید، آزاد اندیشان ایران اقدام به ایجاد ستادی به جهت همآهنگ ساختن کارمبارزاتی خود با پیکار بی امان مردم دلیر درون کشورنمود. آزاد اندیشان ایران که با نامه نوروزی خویش به رئیس جمهور ایالات متحده امریکا اعلام موجودیت کرده بود مرکب از کسانیست که در طی 30 سال گذشته هر کدام در مبارزه هایی پیگیر ولی در خطوط مختلف سیاسی با رژیم غیر ایرانی جمهوری اسلامی برای رسیدن به رهایی ایران و ایرانی پایمردی کرده اند. اینان بدون توجه به تشکل های سیاسی و ایدئولوژیکی خود گرد هم آمده اند تا بتوانند بطور مطلوب پیکار و مبارزات ملت ایران را تا پیروزی نهائی حمایت و پشتیبانی کنند.

آزاد اندیشان ایران هم زمان با ایجاد این ستاد سه مقصود مهم را در این مقطع زمانی دنبال و در اعلامیه های آتی رئوس باورهای خود را به آگاهی خواهد رسانید:

1- کمک به بپاخیزی ملت ایران – تا سرنگونی کامل رژیم جنایتکار و تجاوزگر جمهوری اسلامی.

2- پشتیبانی بدون چون و چرا از کلیۀ اعتصابات و کم کاری های درون مرز سازمان ها و اتحادیه های کارگری و کارمندی، بخش خصوصی و دولتی، بالاخص شرکت نفت و بازارهای ایران، بمنظور شکستن ستون فقرات این رژیم.

3- پیگیری از طریق فشارهای همه جانبۀ بین المللی به آزادی کلیۀ زندانیان سیاسی که در سیاه چال های رژیم جهل و جنون اسیرند. به این غیر ایرانیان اخطار می کنیم که باید بی درنگ و بدون هیچ گونه قید و شرطی هموطنان دربند ما را آزاد کنید. به ویژه ما خواستار آزادی دانشجویان و اساتید دانشگاهها هستم و تعرض به حریم کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی مملکت را محکوم می کنیم.


1 comment:

enghelab said...

http://www.youtube.com/watch?v=0N1vsm1GCro

آیه 11 سوره رعد است که می فرماید «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم»، (خدا وضع و حال هیچ قومی را عوض نخواهد کرد مگر آنکه انسانها به خودشان وضع و حال خودشان را تغییر دهند.)
حضرت امام خميني مي‌فرمايد: «ولايت فقيه امتدادي است از حاكميت معصومان و عبارت است از حاكميت فقيه عادل كه صفات علم و فقاهت و تقوا و زهد و كارداني و مهارت در وجود او محقق گرديده است كه همه اين ويژگيها او را از استبداد و ديكتاتوري بازمي‌دارد.» ايشان اين معنا را با سخن خود چنين مورد تأكيد قرار مي‌دهد: «اسلام ديكتاتوري را محكوم و رد مي‌كند و ولايت را از حاكمي كه مي‌خواهد با ديكتاتوري حكومت كند، ساقط مي‌سازد حتي اگر آن حاكم فقيه باشد. اگر فقيه و حاكم از چهارچوب صفات علم و عدالت و گرفتن حق مظلوم از ظالم خارج شود، ولايت او خود به خود ساقط مي‌گردد.» حضرت امام (ره) فرمود : «جانم فدای تک تک این ملت».