Sunday, July 26, 2009

منشی و پسر علی خامنه ای بر اعتراف گیری ها اشراف دارند

فرمانده بسیج اعتراف می گیرد، گزارش می دهد
منشی و پسر علی خامنه ای
بر اعتراف گیری ها اشراف دارند!

اعتراف گیری های زیر شکنجه از بازداشت شدگان کودتا را حسین طائب فرمانده بسیج هدایت می کند. نتیجه بدست آمده از بازجوئی های زیر شکنجه و اعتراف گیری ها مستقیما توسط او به حجت الاسلام علی اصغر میرحجازی منشی مخصوص رهبر و همچنین مجتبی خامنه ای فرزند دوم علی خامنه ای که رابط ستاد کودتاچیان با رهبر است گزارش می شود.

احمدی نژاد قرار است بعنوان سپاس از نقش حسین طائب در کودتا، رهبری لباس شخصی ها (اعضای ثابت بسیج) در سرکوب خونین مردم و همچنین نقشی که در اعتراف گیری ها داشته او را که طلبه ای 46 ساله است بعنوان وزیر اطلاعات کابینه جدیدش به مجلس معرفی کند!

موج سبز دراین ارتباط نوشت:

حسین طائب سال قبل فرمانده بسیج شد. او مدتی پیش از آن معاون هماهنگ‌ کننده‌ دفتر رهبری بود. او همان کسی است که در جریان کشتار مردم در روزهای پس از نماز جمعه رهبر، تخریب اتومبیل ها و اموال مردم توسط بسیج لباس شخصی و... مدعی شد اغتشاشگران برای ایجاد خرابکاری، لباس بسیج و نیروی انتظامی پوشیده بودند

No comments: